Avinor: moderat trafikkøkning i juni

Antallet passasjerer som var innom Avinors lufthavner i juni økte med én prosent, sammenlignet med samme periode i 2018.

Den lave veksten skyldes at driften av Haugesund lufthavn er satt ut, og at Haugesund ikke lenger teller med i Avinors trafikktall. Korrigert for dette hadde Avinor en passasjervekst på 2,2 prosent i juni. På Bergen lufthavn var veksten på 5,2 prosent, sammenlignet med juni 2018, mens Oslo lufthavn hadde en vekst på 2,1 prosent.

I løpet av årets seks første måneder reiste 26,3 millioner til og fra Avinors lufthavner, en økning på 0,4 prosent, sammenlignet med i fjor, da 26,2 millioner reiste. Korrigert for utskillelsen av Haugesund lufthavn fra 13. mai er veksten 0,8 prosent i første halvår, skriver Avinor i en pressemelding.

7. juni i år ble den travleste reisedagen noensinne for både Oslo og Trondheim lufthavn. På Oslo lufthavn registrerte man 109.842 reisende, mens tallet i Trondheim var på 18.687 reisende.

Foto: Travel trafikk på Avinor Oslo lufthavn på Gardermoen. Foto fra Avinor.