Omfattende samarbeid mellom HSMAI Region Europe og 6. Sans AS

HSMAI Region Europe Ltd og 6. Sans AS har inngått en samarbeidsavtale for sammen å videreutvikle og profesjonalisere forskjellige arrangement og tjenester, for å styrke varemerket HSMAI og HSMAIs aktiviteter i Norge. 

Samarbeidet har som mål å forbedre kvalitative kundeopplevelser,  kreativ nytenking og resultat marginer. Samarbeidet har et langsiktig perspektiv, for å skape de beste forutsetningene for resultat – og mål oppfyllelse og er gjeldende fra 1. november 2019.

Samarbeidsavtalens oppdrag omhandler i hovedsak utvikling og gjennomføring av  Møte- og Eventbørsen og HSMAI Awards Norway. I tillegg skal partnerene utvikle nye forretningsområder.6.Sans skal sørge for innsalg, prosjektledelse og gjennomføring av Møte- og Eventbørsen, samt HSMAI Awards.  Ingunn Hofseth, CEO for HSMAI Region Europe, skal fortsatt ha en nøkkelrolle i arbeidet, blant annet i arbeidet med utvikling av de ulike prisene fra år til år, og å sette sammen og jobbe med juryene til Årets Selger, Årets Reiselivs markedsfører, Årets Hotelier, Årets Unge Hotelier, Årets Unge Leder og Event-prisene. Juryeringen skal fortsatt være HSMAIs ansvar for å ivareta habiliteten.

– Denne avtalen er viktig for oss. Vi har samarbeidet med 6. Sans over flere år og er veldig fornøyd med samarbeidet.  Det er god kjemi mellom partene og nå skal vi styrke og løfte samarbeidet kraftig. Det betyr også at jeg får mer tid til konsentrere meg om alt det nye vi har utviklet i Europa hvorav også mange norske medlemmer er engasjert, sier Ingunn Hofseth.  

Benedicte G. Bøgh blir tilknyttet 6. Sans AS,  men skal fortsette å gjøre prosjektarbeid for HSMAI. Det samme gjelder Monika Hove, men hun skal arbeide to dager i uken fra og med 1. februar 2020.


– Det at 6.Sans, sammen med HSMAI, skal videreutvikle Møte – og Eventbørsen og HSMAI Awards de neste årene blir et meget spennende samarbeid.Vi gleder oss til å se hvordan vi nå skal utvikle profesjonelle arrangementer sammen, for å utvikle merkevaren HSMAI ytterligere i det norske markedet, sierPer Morten Bergh, partner  i 6.Sans.- Vi er selvsagt meget glad for at HSMAI Region Europe har valgt 6.Sans som partner i flere år fremover for å videreutvikle HSMAI´s idéer og tanker for å skape inspirasjon for «Hospitality industrien». HSMAI har i flere år, med Ingunn Hofseth spissen, vært en primus motor, for å påse at mennesker som vil noe med sin profesjonelle rolle får anledning til å møtes, feires, inspireres og videreutvikles for å styrke sin bedrifts posisjon. Dette står det stor respekt av, sier Lars Øberg, daglig leder og partner i 6. Sans.