Haut Nordic lanserer nytt coworking konsept

De fleste tilbydere av coworking fasiliteter er eiendomsaktører i de største norske byene. Som regel fungerer det slik at ulike bransjer kan leie seg inn i større kontorlokaler sammen med andre bransjer og med begrenset servicetilbud.

Hever nivået på coworking fasiliteter i egne bygg.

Administrerende direktør Olav Langli i Haut Nordic Hospitality Group, mener den største utfordringen tilbydere av coworking-tjenester har, er at næringen mangler et bærekraftig og konkurransedyktig servicetilbud.

–I ROOM Coworking konseptet får du mer enn en kontorpult i et stort og upersonlig kontorlandskap der du omgis av tilfeldige leietakere. Du får valgmuligheter og smarte løsninger i hotell og bygg med bærekraftig infrastruktur, sier Langli.

Kjernevirksomheten til Haut Nordic, er drift av kontorbygg og hotell. Nå skreddersyr selskapet et coworking konsept med høy hotellstandard til utvalgte kunder som vil kunne dra nytte av hverandre.

– Vi tilbyr Norges eneste fullservice kontormiljø og vektlegger god atmosfære. Vi sørger for at arbeidshverdagen din er sømløs og effektiv. Samtidig ivaretar vi miljøet med bærekraftige løsninger. Gjesten drar nytte av ergonomiske fasiliteter, treningssenter og sunn, bærekraftig mat. Vi fokuserer på konsentrasjon og balanse i arbeidshverdagen. Ønsker du å sitte i kontorlandskap eller ha eget kontor? Valget er ditt, fortsetter han.

Stor geografisk spredning

Sett bort fra kvaliteten på selve tjenestene, skiller ROOM coworking seg ut fra konkurrentene med den geografiske spredningen og bransjetilknytning.

–Vi drifter allerede Akers lokaler på Fornebu. I de neste årene etablerer vi oss i Asker, Kongsberg, Stavanger, Tromsø og på OSL Gardermoen. Aktører innen teknologi, maritim, olje og gass er godt representert i disse områdene. Vi ønsker å forene fremgangsrike fagmiljøer som vil kunne dra nytte av hverandre, samt optimalisere allerede eksisterende servicestruktur. På den måten får tilbudet større tilfang av brukere. Følgelig får alle medlemmene «high end service» inkludert i avtalen til konkurransedyktige priser. Dette utgjør den lille forskjellen og skiller ROOM Coworking fra andre coworking konsepter, forklarer Langli.

Så fremt to forutsetninger ligger til grunn, vil ROOM Coworking kunne implementeres i hotell- og kontorbygg av variert størrelse.

–Byggene må være tilrettelagte for servicetjenester som inngår i ROOM Coworking konseptet. Driftsansvaret står Haut Nordic Hospitality Group normalt for, alternativet er at driverne har samme service-DNA som oss, avslutter Langli.