HSMAI og Norsk Reiseliv inviterer til arrangement – Hva vil våre politikere med reiselivsnæringen?

HSMAI og Norsk Reiseliv har invitert stortingspolitikere fra våre politiske partier til å fortelle om hva slag planer de har for reiseliv i neste stortingsperiode. Alle partiene har utarbeidet nye program for den kommende 4-års perioden, hvor også reiseliv har fått sin plass. Men forstår egentlig politikerne den krisen som reiselivsnæringen fortsatt er i som en følge av Covid-19 pandemien og hva som skal til for å få næringen på fote igjen? Det ønsker vi å utfordre politikerne på. Vi ønsker også å spørre dem hva slags fremtid de ser for seg for reiselivet og ikke minst hva som skal til for at reiselivet kommer enda høyere opp på de politiske prioriteringene. Vi har lest de nye partiprogrammene nøye og kommer til å utfordre politikerne på dette.

Etter debatten med stortingspolitikerne blir det kommentarer fra sentrale ledere i reiselivet.

Arrangementet foregår på Hotel Continental i Oslo onsdag 25. august 2021.
15.00 – 15.30: Registrering, mingling og noe lett å spise
15:30 – 17.30: Politikerdebatt
17.30 – 19.00: Avslutter med litt vin og noe enkelt å spise hvor vi kan snakke videre om det vi har hørt fra politikerne

Debatten med stortingspolitikerne blir streamet.

Det vil være begrenset deltakelse på Hotel Continental på grunn av Covid-19.

Arrangementet er gratis for HSMAI medlemmer og medlemsbedrifter i Norsk Reiseliv.

Målgruppe: Ansatte i reiselivet som er opptatt av reiselivspolitikk, hotellsjefer og deres ledergrupper, ansatte i destinasjonsselskaper og landsdelsselskaper, kommersielle ledere i reiselivet m.m.

For mer informasjon kontakt HSMAI på postbox@hsmai.eu

Programmet blir oppdatert i begynnelsen av august.

Meld deg på i dag!