Ukens Navn: Renate A. Ellingsen

Renate A. Ellingsen er Daglig Leder for Fjell og Fjord Konferanser AS, som er et av Norges største kongress og eventbyrå

Q: De siste 1,5 årene har vært ekstremt utfordrende for alle. Hva hjalp deg med å takle usikkerheten og stresset?

A: God støtte fra styret og ikke minst støtten fra de fantastiske kollegaene mine. De gjorde at de tøffe beslutningene ble litt enklere, ved å vise forståelse og omtanke, det har jeg satt utrolig stor pris på. Vi har alle støttet hverandre godt i denne perioden. Så har jeg selvfølgelig hatt mulighet til å lufte ut tanker og frustrasjon hjemme.

En ting som ble klart for meg etter hvert var viktigheten av å løfte blikket og se fremover, ting man ikke får gjort noe med er ikke verdt å bruke energi på. Fokuset ble på at vi skulle ta vare på kundene våre og komme sterkere ut på «andre siden» og det ser vi nå at vi har lykkes med.

Q: Er det noen nye ferdigheter du har utviklet eller som du ønsker å utvikle fremover?

A:?For å få fokuset litt over på andre ting valgte jeg å ta enkeltemne Arbeidsmiljø og Psykologi som nettstudie. Jeg tok dette for å få grunnleggende kunnskap som er nyttig som leder. Jeg har også utviklet meg mye på det personlige plan, som å tørre å ta de tøffe valgene, være tydeligere, gjøre meg mer synlig og kanskje ta litt mer plass. Erfaringen jeg har gjort meg de siste årene har helt klart gjort meg mye tryggere i rollen jeg nå har.

Q: Hvilke ferdigheter tror du vil bli mer relevante i årene som kommer?

A: Jeg tror endringsledelse vil være viktig fremover, det å på kort tid kunne tilpasse seg de utfordringene som måtte komme. Det er også ekstremt viktig å ta vare på de ansatte og evne å skape godt samhold og godt arbeidsmiljø.

Q: Pandemien tvang oss til å revurdere lederskap. Hva er tankene dine og hvordan har du tilpasset deg?

A: ?Jeg gikk inn i rollen som daglig leder i 2019, og hadde kun vært i denne rollen et drøyt år før pandemien brøt ut, lederrollen hadde med andre ord ikke satt seg helt. Men, jeg har lært veldig mye om meg selv og hvilken lederstil som passer for meg under denne perioden. Jeg er som nevnt mye tryggere i rollen I dag enn jeg var for 1,5 år siden, og jeg har fått en erfaring som jeg i ettertid k an sette pris på. Man blir aldri «utlært», og jeg mener at en god egenskap hos en leder er evnen til å endre seg underveis. Jeg tror og håper at jeg innehar denne egenskapen.

Q: Hele bransjen står overfor utfordringen med å tiltrekke seg og beholde talenter. Har du noen tanker rundt dette som du vil dele med oss?

A: To ting var spesielt viktig for oss gjennom pandemien. Det ene var å sørge for at bedriften skulle overleve, det andre var at vi ikke skulle miste noen av de ansatte på veien. Vi har klart begge deler og det er vi utrolig fornøyd med. Vi ser jo at det nå er en ny krise i reiselivet med at de har mistet mange dyktige folk og vi har mistet flere av de vi har hatt tett og god relasjon med gjennom flere år. Det er trist.?

Q: Hvordan vil noen som kjenner deg beskrive deg?

A: Engasjert, tøff, rettferdig, løsningsorientert, utadvendt, en man kan stole på.

Q: Hvor går neste reise, privat eller i arbeid?

A: Foreløpig ingen planer, men håper på en weekend i en europeisk storby med mannen min snart, det er alt for lenge siden sist.

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: Det må være en god miks av hyggelig lag med gode venner og kvalitetstid med barn og mann.