Ukens navn: Liv Hildremyr Karlsen

Liv Hildremyr Karlsen Meeting & Incentive Manager VisitSweden – Hva består din arbeidshverdag av? – Dagene går med til kundekontakt, planlegging og gjennomføring av kundearrangementer, jevnlig kontakt og besøk hos våre samarbeidspartnere, som er 15 anlegg i Värmland og Vest-Sverige, fordelt på konferansehoteller, spa, og slott og herregårder. Gjennom direkte kontakt, og gjennomføring av kundearrangementer, er det min jobb å øke norske møtebookernes kjennskap til hva som finnes rett over grensen. – Hva er det…

Les mer