Ukens navn: Erlend Ellingsen

Erlend Ellingsen Redaktør Travel News – Hva består din arbeidshverdag av? – Det er stor forskjell mellom arbeidsdagene mine, men jeg kan dele dem opp i to perioder: Når jeg har deadline og når jeg ikke har det. Når det nærmer seg utgivelse, sitter jeg stort sett på kontoret hele døgnet. Er jeg ikke i deadlinemodus, møter jeg mange av de interessante menneskene i reiselivsbransjen, planlegger de neste utgivelsene, eller så er jeg ute og…

Les mer