Selger Norge med ny design

OSLO — Innovasjon Norges nettsted visitnorway.com og suvenirkjeden Audhild Viken er tildelt det ettertraktede Merket for god design på Designdagen 2009. Begge har gått nye veier i kampen om turistene.

Merket for god design belønner vellykket bruk av design for å skape innovative produkter og løsninger, og gis til bedrifter og designere som gjennom metodisk og målrettet samarbeid har skapt svært gode designløsninger.

– Totalt mottok vi 167 søknader til Merket for god design i år, en økning på 30 prosent fra i fjor. Dette er ny rekord, og viser hvilken sterk posisjon utmerkelsen har fått, sier Marte Grevsgard i Norsk Designråd, som er prosjektleder for Merket for god design.

Utmerkelsene deles ut i dag, under Designdagen i Oslo, et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd, der næringsliv og designere prises for vellykket nytenking og innovasjon.

Gjenerobre markedsandeler

– For oss var det viktig å skape et nettsted som var basert på brukernes behov. Vi ønsker å skape reiselyst og gi et godt førsteinntrykk av Norge, noe vi vet er veldig viktig i kampen om turistene, sier Hans Petter Aalmo, avdelingsleder for visitnorway.com i reiselivsavdelingen i Innovasjon Norge.

– I all hovedsak er kjennskapen til Norge lavere i utlandet enn vi kanskje liker å innrømme, og til tross for en svak økning i antall utenlandske turister, har Norge de siste årene tapt markedsandeler i forhold til flere konkurrerende land. Dette ønsket Innovasjon Norge å gjøre noe med. En relansering av websiden visitnorway.com ble dermed også en nysatsing i salget av Norge.

Viser hele Norge

Han forteller at den eksisterende siden på flere måter hadde gått ut på dato, og at den ikke representerte hele bredden i Norges turistprodukter.

– Vi dekker nå over dobbelt så mange destinasjoner og reiselivsprodukter som tidligere. Vi har fått med oss langt flere aktører, og nettsiden gir mer komplett og oversiktlig informasjon om Norge. Dette vet vi er viktig for turistene, påpeker Aalmo.

Designjuryen gir Innovasjon Norge ros for designen som er valgt for å presentere Norge, samt måten attraksjonene er kategorisert på.

– Vi har valgt et rent, ryddig, samt et litt røft og maskulint utseende på siden, fordi vi mener det er slik vårt land kan oppfattes. Det var viktig for oss å få fram naturen og gi en litt «wow-følelse» med en gang, derfor bruker vi mange store bilder, sier Aalmo.

Etter relansering av hovedsiden i sommer, har nettstedet hatt en besøksøkning på 25 prosent, samt ti prosent økning i antall sidevisninger.

Design viser familieverdier

En annen aktør som har satset på ny design i kampen om turistenes kroner, er suvenirkjeden Audhild Viken. Vevstuen, som hadde sitt utspring i Skei i Jølster helt tilbake i 1947, har i dag elleve butikker i Bergen, Oslo, Geiranger og selvfølgelig Skei.

Familiebedriften drives i dag av Audhilds sønn, svigerdatter og barnebarn, og har i løpet av det siste året gjennomgått en designprosess som har omfavnet alt fra ny logo til nytt utseende i butikkene.

– I forbindelse med utvikling av nye produkter, begynte vi å stille spørsmål ved hvem vi var og hvilke verdier vi formidlet. Det førte igjen til en designprosess som har vært med å samle og endre både butikkene og det vi selger, forteller Harald Viken, som i dag står for mesteparten av driften, sammen med sin bror Audun.

– Vi ønsket å formidle historien til familiebedriften og ikke minst ånden til bestemoren vår, som startet opp som gründer for over 60 år siden. Det var også viktig for oss å knytte en historie til de produktene vi selger, slik at kundene fikk mer igjen for sine suvenirer, sier Viken.

Løft for suvenirsegmentet

Audhild Viken får ros av designjuryen for at de har klart å skape et mer ryddig uttrykk i et ofte ellers noe rotete suvenirsegment, og dermed forsterke formidlingen av norsk kultur og håndverk.

– I tillegg til å skape et nytt uttrykk og samle tråder, var det også viktig å gjøre en real opprydning i det vi hadde i butikkene. Vi har laget kategorier og lagt vekt på god informasjon, slik at det skal bli lettere å finne fram, sier Viken, som forteller at den nye designen har fått svært gode tilbakemeldinger fra kunder.

Skryt fra statsråd

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad er imponert over designarbeidet som gjøres over store deler av landet. Nå håper statsråden at flere norske bedrifter finner inspirasjonen til å satse på design som en del av innovasjonsarbeidet.

– For å løse de store utfordringene i fremtiden og lykkes i stadig tøffere internasjonal konkurranse, trenger vi nyskapende bedrifter over hele landet, og her er design et viktig verktøy. Dagens finansuro understreker behovet for å skape flere norske suksesshistorier. Derfor har regjeringen satt design høyt på agendaen, påpeker Brustad.

Norsk design stilles ut

Mellom 19. mars og 26. april står utstillingen Merket for god design og Unge talenter på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenteret) i Oslo. Her vil samtlige av årets mottakere av Merket for god design stilles ut.

– De utstilte produktene og tjenestene gir et godt øyeblikksbilde av hva som skjer innen norsk design og innovasjon akkurat nå, sier Marte Grevsgard i Norsk Designråd.

På utstillingen, som er gratis og åpen for alle, vil det også gå an å stifte bekjentskap med vinnerne av Hedersprisen for god design, Klassikerprisen for god design, Miljøprisen og Design for alle-prisen. De tre prosjektene som gikk til topps i Unge talenter-konkurransen vil også være representert.

Kilde: Pressenytt

Nyhetssaker, jurykjennelse, produktbilder med mer her.