HSMAI lever videre

Finanskrisen har mange konsekvenser. For HSMAI har mangel på sårt tiltrengt lånekapital og bortfall av en del samarbeids- og sponsoravtaler ført til at selskapet, som i mange år har hatt det praktiske og administrative ansvaret for å drive HSMAIs norske aktiviteter, HSMAI AS, ikke sto til å redde. Styret hadde derfor ikke annet valg enn å melde oppbud.

Konkursen i HSMAI AS har ført til at en del medlemmer er usikre på HSMAIs framtid. Vi kan berolige dere alle med at HSMAI lever videre som medlemsforening. HSMAI AS har slitt økonomisk de siste årene. I ettertankens lys vil vi si at den viktigste strategiske feilen var å outscore den økonomiske funksjonen, der mye av arbeidet ble gjort av et antall uten dyptgående kjennskap til vår virksomhet, og som ikke viet oss den nødvendige oppmerksomheten vi hadde behov for.

Dette, kombinert med en Factoringsavtale, var uheldig. Dette medførte at administrasjonen og styret ikke fikk tilgang til de nødvendige rapporter og styringsverktøy. HSMAIs styre inngikk i juli 2008 en avtale om at Insero AS skulle overta selve driften av HSMAIs arrangementer og produkter, for på den måten blant annet slippe arbeidsgiveransvaret.

Når finanskrisen kom og det ble umulig å få lån, samtidig som en del sponsorer falt bort, kjøpte Insero selve aksjeselskapet HSMAI AS fra foreningen i januar 2009, som et siste forsøk på å redde selskapet.

Som hovedeier av Insero har jeg, sammen med Inseros styre, jobbet intensivt og også skutt inn private midler i HSMAI, for å klare å ivareta forpliktelsene som lå i selskapet. Det er med stor beklagelse vi måtte erkjenne at vi ikke klarte dette.

Som medlemsorganisasjon er HSMAI selvsagt berørt av at selskapet har meldt oppbud, ikke minst på grunn av navnelikheten. Foreningens interesser er imidlertid ivaretatt gjennom samarbeidsavtalen med Insero og rettighetene til HSMAIs velkjente arrangementer og produkter. HSMAI foreningen sitter på alle rettigheter.

Enhver krise representerer imidlertid også en mulighet; en mulighet for å tenke kreativt og for å skape et helt nytt grunnlag. Vi er overbevist om at HSMAI skal bli langt sterkere av dette, og at vi også i årene som kommer skal spille en sentral og meget aktiv rolle til beste for vår næring. Noen vil nok la seg knekke av en finansiell krise som denne. Vi ser heller på situasjonen som en utfordring og noe vi skal komme helskinnet gjennom, og som vi ikke minst skal trekke positive erfaringer av.

Den krevende likviditetssituasjonen i HSMAI har medført at vi har analysert økonomien i våre produkter og aktiviteter, og mener det er godt grunnlag for god drift. Vi har et styre som er godt forankret i næringen, som har engasjert seg aktivt i arbeidet med å finne gode løsninger, som skal sikre at HSMAI fortsatt kan skape gode møteplasser for næringen. Vi håper og tror at alle som har et nært forhold til HSMAI og som er opptatt av den rollen organisasjonen kan og skal spille, også vil opptre som våre støttespillere, ikke bare i gode tider, men også når ting er litt mer problematiske.

Vi vil i løpet av kort tid sende deg en oppdatert aktivitetskalender, som viser alle aktivitetene vi har, som Serviceløftet, med blant annet Servicekonferansen og Serviceprisen, Møtebørsen, HSMAI-prisene og mye mer.

Ha en god helg!