Har du husket å melde deg på HSMAIs frokostmøte 23. april?

Stor oppslutning rundt HSMAIs frokostmøte, hvor vi ser frem til å ønske velkommen hos oss i vårt nye konferanselokale.

Finanskrisen til frokost

De fleste er temmelig opptatt av finanskrisen, konsekvensene av denne og fremtidsutsiktene. Her vil vi vinkle problematikken mot reiselivsnæringen spesielt, og trekke inn erfaringer fra bransjens egne aktører.

Foruten en innføring i hva eksperter på området tror og mener, vil vi legge opp til en debatt under ledelse av Simen Johannessen; Nordic Director of Marketing & Business Resources i HRG, med sentrale personer i næringen.

Vi har invitert blant annet: Torgeir Silseth, adm.dir. Choice Hotels Scandinavia, Robin Kamark, salgs- markedsdirektør i SAS, Per Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge og Hilde Charlotte Solheim, reiselivsdirektør i HSH og styreleder i HSMAI, til å delta.

En rekke sentrale temaer for diskusjonen vil blant annet være: Hvor alvorlig er egentlig denne finanskrisen? Og hvor sterkt vil den berøre Norge og norske bedrifter? På hvilken måte vil reiselivsnæringen bli berørt, direkte og indirekte? Spørsmålene er mange, og svarene ikke alltid like enkle og entydige.

Hvordan den aktuelle økonomiske situasjonen slår ut for bedrifter i reiselivsnæringen, vil selvsagt variere, både fra bedrift til bedrift, avhengig av hvilken sektor vi snakker om, og til dels ut fra hvilke målgrupper bedriften satser på.

Uansett hvilke tiltak man har iverksatt eller om man avventer situasjonen, har alle handlingsalternativer en rekke konsekvenser for virksomheten totalt sett.

I etterkant av møtet vil vi oppdatere medlemmene om hva som skjer av aktiviteter fremover fra HSMAIs side samt oppdatere medlemmene ytterligere om de utfordringene vi har hatt.

Frokostmøtet holdes i Inseros lokaler

Sted: Oscars gate 81, Oslo
Dato: torsdag 23. april 2009
Tid: 08.00: Kaffe og croissants. 08.30: fagmøtet starter
Meld deg på i dag på: postbox@hsmai.no
Medlemmer: Gratis!
Ikke-medlemmer: kr. 300,- ekskl. mva
Bindende påmelding.
Avmelding må skje skriftlig innen 20. april.
”Ikke oppmøte” blir fakturert.

God påske!