Turistdilemma for verdensarv

Ingen tenkte på turister da de første verdensarvstedene ble utpekt. Men turistene strømmer til – så det holder.

I UNESCO arbeides det nå for bærekraftig turisme som krav når nye steder velges.

– Det er 2000 års arv i Venezia. Turisten bruker 2,5 dager på den. I Firenze bruker han bare 2,3 dager. Og forbrukshastigheten øker.

Gregory J. Asworth, professor fra universitetet i Groningen står i en konferansesal vegg i vegg med Bryggen, Bergens verdensarvsted og turistmagnet. Han provoserer gjengs tankegang rundt kulturarv og turisme. I salen sitter et syttitall nordmenn, hovedsakelig verdensarvforvaltere, som på hjemmebane skal prøve å forene arven fra fortiden med bærekraftig utvikling og reiseliv for fremtiden. De skal ikke tro at det er bare bare. De må ha noe å tilby, også utover verdien i arvegodset, og de må gjøre noe.

Les mer hos Aftenposten.no