Avinor-lufthavner klimasertifiseres

Avinor har søkt om å bli Airport Carbon Accredited. Lanseringen av det nye programmet for karbonutslipp skjedde under den 19. årlige kongressen for ACI (Airports Council International) EUROPE i Manchester.

I første omgang er det snakk om en sertifisering av Oslo Lufthavn Gardermoen, Trondheim lufthavn Værnes, og Ålesund lufthavn Vigra.

– Ved å signere dagens lanseringserklæring, har Avinor bekreftet sitt engasjement når det gjelder de utfordringene som klimaendringene byr på. Airport Carbon Accreditation vil bekrefte innsatsen vår og gi mer kraft til handlingene vi iverksetter for å minske innvirkningen på miljøet mest mulig, sier konsernsjef Sverre Quale.

Avinor jobber blant annet med klimavennlig energi til oppvarming og avkjøling av bygg og tiltak for å redusere utslipp fra bilparken.

Airport Carbon Accreditation vil vurdere og anerkjenne flyplassers innsats for å administrere og redusere CO2-utslipp som er innenfor deres direkte kontroll. Vurderingen vil også omfatte samarbeidstiltak med flyselskaper, flygeledere, bakkemannskap og andre på flyplassområdet. Programmet er frivillig, og dagens lansering omfatter søknader om Airport Carbon Accreditation fra 31 europeiske flyplasser. Det forventes flere søkere i månedene fremover.

Airport Carbon Accreditation består av fire godkjenningsnivåer, nemlig kartlegging, reduksjon, optimalisering og nøytralitet. Programmet administreres av det ledende konsulentfimaet WSP Environmental og overvåkes av et uavhengig rådgivningsorgan med representanter fra ECAC (Den europeiske konferanse for sivil luftfart), EUROCONTROL og Europakommisjonen.

Olivier Jankovec, administrerende direktør for flyplassorganisasjonen ACI EUROPE kommenterer:

– Frem til nå har det ikke eksistert en europeisk, institusjonsgodkjent metode for å kartlegge og redusere karbonutslipp på flyplasser – som er et spesielt og komplisert område. For de 31 flyplassene som registrerer seg ved dagens lansering, vil Airport Carbon Accreditation gi et felles og godkjent europeisk rammeverk for å vurdere og anerkjenne innsatsen.»

Han legger til:

– For ACI EUROPE vil lanseringen av Airport Carbon Accreditation gjøre vårt engasjement for å redusere karbonutslipp om til konkrete handlinger. Dette handler om å engasjere hele det europeiske flyplassfellesskapet til å ta tak i den påvirkningen flytrafikken har på klimaet.

Kilde: Boarding.no