Flere kjøper båt

Flere søker om lån for å kjøpe båt, men de fleste har krympet planene både i kroner og antall fot.

– Antall lånesøknader har gått opp med åtte prosent siden i fjor, men gjennomsnittlig lånebeløp har sunket med 90.000 kroner, til 350.000, sier soussjef Mette Kjærsund i Elcon Santander, som finansierer drøyt 2000 båtkjøp årlig.

Snittprisen kundene totalt tenker å investere i båten er om lag en halv million, mot 650.000 i 2008.

Les mer hos Ringerikes Blad