2,4 mill til reiselivspakker

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap). Foto: Scanpix

Nærings- og handelsministeren Sylvia Brustad har utpekt fire pilotprosjekter som får tildelt støtte for å lage attraktive pakketilbud til turister. Prosjektene får 600.000 kroner hver.

– I utgangspunktet hadde jeg planlagt å peke ut to prosjekter. Men interessen og engasjementet har vært overveldende, med 50 søkere. Bare utlysningen av konkurransen har satt i gang en rekke gode samarbeidsinitiativ. Det var også hensikten. Derfor dobler vi nå antallet prosjekter som får støtte, sier Brustad i en pressemelding.

Konkurransen ble utlyst i slutten av juni. Reislivsaktørene i Norge har tatt initiativet vel i mot. De fire som trakk det lengste strået er:

 • Finnmark Reiselivsklynge – ”The best of the Arctic”
 • Opplev Fredrikstad AS – ”Helhetlige pakketilbud rundt Oslofjorden”
 • Finse 1222 – ”Ice and Fjord Mountains”
 • Polarsirkelen Reiseliv – ”Totalopplevelsen av Helgeland!”

– I utvelgelsen av hvem som skal tildeles støtte, har vi lagt vekt på at prosjektene skal gi en bred regional samarbeidsplattform. Det gir stort potensial for å skape flere helårs arbeidsplasser i den sesongbetonte reiselivsbransjen. Det har også vært viktig at prosjektene egner seg til å sette egen region på norgeskartet og Norge på verdenskartet, sier Brustad, som er opptatt av at støtten skal gi varige virkninger.

Finnmark Reiselivsklynge – «The best of the Arctic»

 • Prosjektet skal utvikle og etablere destinasjons- og rundreisepakker i hele Finnmark. Attraksjonsverdien i eksisterende events i regionen skal utnyttes.
 • Den gjensidige avhengigheten mellom store og små aktører i regionen skal utnyttes for å skape flere helårstilbud.
 • Flere av regionens fyrtårn går sammen som motor og drivkraft for en rekke mindre opplevelsesleverandører. Det vil antagelig være plass til flere mindre leverandører på sikt.
 • Et eksempel på hvordan man kan tenke for å skape mer aktivitet i en region også i de deler av året som tradisjonelt har lavsesong.
 • Finnmark Reiselivsklynge er et samarbeid mellom Rica Finnmark AS, Nordkapphallen, Sápmi Park, Incoming Kirkenes, Via Alta Tours, Hutigruten AS og Sorrisniva as. Disse vil trekke inn lokale leverandører i hele fylket i pakkene som utvikles.

Opplev Fredrikstad AS – «Helhetlige pakketilbud rundt Oslofjorden»

 • Prosjektet skal utvikle og etablere opplevelsespakker som sikrer at nasjonale og utenlandske turister som er i Oslo besøker flere steder i regionen.
 • Det er utviklet forslag til 10 helhetlige pakker der storbykonseptet Oslo utnyttes og inkluderes i regionale konseptbaserte rundreiser og destinasjonsbesøk.
 • Et eksempel på hvordan man bedre kan utnytte tilreisende som allerede er i regionen.
 • Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom fylkeskommunene rundt Oslofjorden, VisitOslo, VisitFollo og Opplev Fredrikstad (eid av kommunene og handelsstanden i Fredrikstad), med regionens lokale aktører som leverandører i pakkene.

Finse 1222 – «Ice and Fjord Mountains»

 • Prosjektet skal utvikle og forene regionens særpreg med snø/is, fjorder og fjell. Rallarvegen gjennom Buskerud, Hordaland og Sogn- & Fjordane utnyttes som bindeledd og utgangspunkt for en rekke ulike opplevelser.
 • En ny informasjonsplattform skal gjøre tilgjengeligheten bedre for norske og utenlandske turister, og dermed sikre sensongforlengelse.
 • Et eksempel på hvordan man kan forene ulike deler av Norges geografi. Prosjektet skaper en reise gjennom alt det Norge har å tilby av uberørt natur og kraftfulle opplevelser.
 • Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom overnattings-, bespisnings- og aktivitetsaktører langs Rallarvegen, samt NSB og andre aktuelle transportører.

Polarsirkelen Reiseliv – «Totalopplevelsen av Helgeland!»

 • Prosjektet skal utvikle, markedsføre og selge tematiserte helhetlige produktpakker og rundreiser i den varierte Helgelandsregionen, for eksempel øyhopping med sykkel, vandring i ”Den store nasjonalparkruta”, havfiske og kysten rundt i kajakk.
 • Det settes fokus på å utvikle et system for miljø- og kvalitetsmerking av opplevelsesproduktene.
 • Det tas også sikte på å innlemme erfaringene fra prosjektet i en større forskningsmessig sammenheng.
 • Et eksempel på hvordan man kan skape en tematisert helhetsopplevelse og samtidig vise frem store variasjoner og geografisk mangfold.
 • Prosjektet kan bidra til å manifestere den såkalte ”Himmelblå-effekten” i inn- og utland.
 • Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom regionens tre destinasjonsselskaper Polarsirkelen Reiseliv, Helgelandskystens Reiseliv og Destinasjon Helgeland AS, og inkluderer en rekke lokale opplevelses-, transport-, bespisnings- og overnattingsaktører.

Foto: Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap). Foto: Scanpix

Nærings- og handelsministeren Sylvia Brustad har utpekt fire pilotprosjekter som får tildelt støtte for å lage attraktive pakketilbud til turister. Prosjektene får 600.000 kroner hver.

– I utgangspunktet hadde jeg planlagt å peke ut to prosjekter. Men interessen og engasjementet har vært overveldende, med 50 søkere. Bare utlysningen av konkurransen har satt i gang en rekke gode samarbeidsinitiativ. Det var også hensikten. Derfor dobler vi nå antallet prosjekter som får støtte, sier Brustad i en pressemelding.

Konkurransen ble utlyst i slutten av juni. Reislivsaktørene i Norge har tatt initiativet vel i mot. De fire som trakk det lengste strået er:
• Finnmark Reiselivsklynge – ”The best of the Arctic”
• Opplev Fredrikstad AS – ”Helhetlige pakketilbud rundt Oslofjorden”
• Finse 1222 – ”Ice and Fjord Mountains”
• Polarsirkelen Reiseliv – ”Totalopplevelsen av Helgeland!”

– I utvelgelsen av hvem som skal tildeles støtte, har vi lagt vekt på at prosjektene skal gi en bred regional samarbeidsplattform. Det gir stort potensial for å skape flere helårs arbeidsplasser i den sesongbetonte reiselivsbransjen. Det har også vært viktig at prosjektene egner seg til å sette egen region på norgeskartet og Norge på verdenskartet, sier Brustad, som er opptatt av at støtten skal gi varige virkninger.

Finnmark Reiselivsklynge – «The best of the Arctic»
· Prosjektet skal utvikle og etablere destinasjons- og rundreisepakker i hele Finnmark. Attraksjonsverdien i eksisterende events i regionen skal utnyttes.
· Den gjensidige avhengigheten mellom store og små aktører i regionen skal utnyttes for å skape flere helårstilbud.
· Flere av regionens fyrtårn går sammen som motor og drivkraft for en rekke mindre opplevelsesleverandører. Det vil antagelig være plass til flere mindre leverandører på sikt.
· Et eksempel på hvordan man kan tenke for å skape mer aktivitet i en region også i de deler av året som tradisjonelt har lavsesong.
· Finnmark Reiselivsklynge er et samarbeid mellom Rica Finnmark AS, Nordkapphallen, Sápmi Park, Incoming Kirkenes, Via Alta Tours, Hutigruten AS og Sorrisniva as. Disse vil trekke inn lokale leverandører i hele fylket i pakkene som utvikles.

Opplev Fredrikstad AS – «Helhetlige pakketilbud rundt Oslofjorden»
· Prosjektet skal utvikle og etablere opplevelsespakker som sikrer at nasjonale og utenlandske turister som er i Oslo besøker flere steder i regionen.
· Det er utviklet forslag til 10 helhetlige pakker der storbykonseptet Oslo utnyttes og inkluderes i regionale konseptbaserte rundreiser og destinasjonsbesøk.
· Et eksempel på hvordan man bedre kan utnytte tilreisende som allerede er i regionen.
· Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom fylkeskommunene rundt Oslofjorden, VisitOslo, VisitFollo og Opplev Fredrikstad (eid av kommunene og handelsstanden i Fredrikstad), med regionens lokale aktører som leverandører i pakkene.

Finse 1222 – «Ice and Fjord Mountains»
· Prosjektet skal utvikle og forene regionens særpreg med snø/is, fjorder og fjell. Rallarvegen gjennom Buskerud, Hordaland og Sogn- & Fjordane utnyttes som bindeledd og utgangspunkt for en rekke ulike opplevelser.
· En ny informasjonsplattform skal gjøre tilgjengeligheten bedre for norske og utenlandske turister, og dermed sikre sensongforlengelse.
· Et eksempel på hvordan man kan forene ulike deler av Norges geografi. Prosjektet skaper en reise gjennom alt det Norge har å tilby av uberørt natur og kraftfulle opplevelser.
· Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom overnattings-, bespisnings- og aktivitetsaktører langs Rallarvegen, samt NSB og andre aktuelle transportører.

Polarsirkelen Reiseliv – «Totalopplevelsen av Helgeland!»
· Prosjektet skal utvikle, markedsføre og selge tematiserte helhetlige produktpakker og rundreiser i den varierte Helgelandsregionen, for eksempel øyhopping med sykkel, vandring i ”Den store nasjonalparkruta”, havfiske og kysten rundt i kajakk.
· Det settes fokus på å utvikle et system for miljø- og kvalitetsmerking av opplevelsesproduktene.
· Det tas også sikte på å innlemme erfaringene fra prosjektet i en større forskningsmessig sammenheng.
· Et eksempel på hvordan man kan skape en tematisert helhetsopplevelse og samtidig vise frem store variasjoner og geografisk mangfold.
· Prosjektet kan bidra til å manifestere den såkalte ”Himmelblå-effekten” i inn- og utland.
· Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom regionens tre destinasjonsselskaper Polarsirkelen Reiseliv, Helgelandskystens Reiseliv og Destinasjon Helgeland AS, og inkluderer en rekke lokale opplevelses-, transport-, bespisnings- og overnattingsaktører.