Plan for Grand Prix-turisme

Alexander Rybak, vinner av den europeiske melodifestivalen 2009. Foto: Daniel Kruczynski/Wikipedia

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad vil ha en nasjonal plan for hvordan reiselivet skal få flest mulig turister til Norge i forbindelse med Melodi Grand Prix-finalen neste år, og Ski-VM i 2011.

Det ble klart under møtet i Strategisk råd for reiseliv på Solstrand mandag 7. september.

– Arbeidsutvalget for reiseliv har fått oppdraget med å konkretisere hvordan arbeidet kan tas videre og utarbeide et forslag til en plan for arbeidet. Det er viktig at dette arbeidet skjer fort, for her har vi ikke så god tid, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Et annet tema som var oppe på møtet, var utfordringene som flere reiselivsdestinasjoner opplever i forhold til kommunal infrastruktur og ulike velferdstjenester. Det dreier seg for eksempel om at veinettet mange steder ikke har kapasitet til å ta i mot alle turistene som kommer i høysesongen og hvordan små kommuner med stram økonomi må tilby helse- og omsorgstjenester til et stort antall gjester uten at de får kompensert for ekstrautgiftene.

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap). Foto: Scanpix
Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap). Foto: Scanpix

– Dette er et tema som berører flere departementers ansvarsområder. Jeg har derfor bedt min statssekretær, Øyvind Slåke, om å ta opp problemstillingen i neste møte i statssekretærgruppen for oppfølging av reiselivsstrategien, sier Brustad.

Statsråden ba også om en oppdatert orientering om hvordan situasjonen er i norsk reiselivsnæring etter sommersesongen. Dette ønsket hun som en fast post på programmet også for fremtidige møter i det strategiske rådet.

Det nyopprettede NCE Fjordturisme var også tema under møtet. Brustad mente at vi må ha høye ambisjoner for prosjektet, og ba NCE Fjordturisme og partnerne i prosjektet om å legge en plan for hvordan vi kan sikre nasjonale overføringsverdi fra erfaringene som gjøres gjennom NCE-prosjektet.

Toppfoto: Alexander Rybak, vinner av den europeiske melodifestivalen 2009. Foto: Daniel Kruczynski/Wikipedia