Forventer bedre 2010

Cruiseskipet Oriana i Hardangerfjorden

Cruiseskips-sesongen 2009 er nå avsluttet i Hardangerfjorden. Jevnt over var det en nedgang i antall anløp og passasjerer på 15–20 prosent i de enkelte havnene. Dette var merkbart både på attraksjoner og serveringsbedrifter i regionen.  Likevel serverte hoteller og pensjonater nærmere 30.000 cruisepassasjerer, og ifølge en markedsundersøkelse la mannskap og passasjerer igjen litt over elleve millioner kroner i Hardanger i 2009.

Sommeren 2008 etablerte Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og hardangerkommunene et prosjekt som har til hensikt å markedsføre regionen samlet overfor cruisenæringen, samtidig som det skal utvikles nye pakketurer for passasjerene.  Dette prosjektet, Cruise Destination Hardangerfjord, har det siste året initiert flere nye tilbud til passasjerene og intensivert markedsarbeidet i Europa og USA, heter det i en pressemelding fra Cruise Destination Hardangerfjord.

Allerede neste år ventes det stor økning i cruisetrafikken. Det er for eksempel allerede innmeldt 46 skip med rundt 58.000 passasjerer til Eidfjord i 2010.  Dette representerer en økning på 40 prosent i antall skipsanløp og hele 69 prosent i antall passasjerer.

Bare i Eidfjord kan en forsiktig kalkulere med en verdiskapning på godt over 14 millioner kroner. Med nyutviklede produkter, for eksempel kajakk på Eidfjordvatnet, kjelker på Folgefonna, Griegkonsert i Ulvik kyrkje og gårdsbesøk på fire fruktgårder i Ulvik, vil cruisenæringen antagelig også representere en vesentlig meromsetning til småskalaprodusenter i mange kommuner. I tillegg kommer havneavgift og leveranser til skipene.

Det er interessant å merke seg at gjennomsnitt antall passasjerer per skip stiger fra 995 i år til 1260 neste år. Største skip i 2010 er AIDAluna fra Tyskland, med 2500 passasjerer.  Basert på de gode erfaringene rederiet hadde i Hardangerfjorden i år, kommer dette skipet hele åtte ganger hit neste år.  Samtlige skip til Ulvik og Eidfjord vil lett kunne passere Hardangerbroen når den er på plass i 2013.