– Flyplasser må legges ned

En Widerøe Dash 8-100-maskin (Widerøe)

– Det nye Stortinget må gi Avinor fullmakt til å legge ned flere kortbaneflyplasser.

Det mener forskningsleder Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen i Bodø. Solvoll støtter dermed Transportøkonomisk Institutt (TøI), som har tatt til orde for færre kortbaneflyplasser, ifølge NRK Nordland.

– Ved å endre på flyplasstrukturen og tilpasse de behovene man har i dag og ikke minst har i framtida, vil befolkninga og næringslivet få et bedre transporttilbud, sier Gisle Solvoll.

I Norge er det et 30-talls kortbaneflyplassser, og i mange tilfeller ligger de veldig tett. I Narvik velger mange reisende å kjøre til Evenes fremfor å reise ut fra den lokale flyplassen Framnes.

Les hele saken hos NRK Nordland

Foto: En Widerøe Dash 8-100-maskin (foto fra Widerøe)