Norsk turistøkning i Hardanger

Solnedgang i Hardangerfjorden (Wikimedia commons)

Det er en gledelig økning i norske reisende i Hardanger, skriver markedsføringsorganisasjonen Hardangerfjord i en pressemelding i dag. På hotellene var det i august en økning på syv prosent, 1398 flere norske gjestedøgn enn i 2008. Samme måned økte også norske gjestedøgn på camping og i hytter med fire prosent i forhold til 2008.

Det ser ut til at 2009 kan bli et rekordår for norske gjestedøgn i Hardanger. Den samlede økningen (hotell og camping) er 10.324, som er en oppgang på seks prosent, så langt i år. For utenlandske gjester er det fortsatt en markant nedgang på hotellene. I forhold til 2008 er det 22.327 færre utenlandske gjester så langt i år, som er en nedgang på 26 prosent. For camping og hytter viser tallene for utenlandske gjestedøgn en liten økning, på én prosent. På hotellene kompenserer de gode tallene for norske gjestedøgn noe for bortfallet fra utlandet. En prisøkning på hotellrommene, på fem prosent hittil i år, kompenserer også noe. Det samlede fallet i losjiinntekt for hotellene er på 5,6 prosent, det samme som landsgjennomsnittet.

Samlet nedgang

Det samlede antallet overnattinger i Hardanger har falt med 3,2 prosent så langt i år, sammenlignet med 2008. Fjord Norge-regionen (de fire vestlandsfylkene) har en reduksjon på fire prosent, mens reduksjonen for Norge under ett er på 2,3 prosent.

Det gar vært en reduksjon i hotellovernattinger på tolv prosent fra 2008. Til og med august har Hardanger hatt 172.000 overnattingsdøgn. 64 prosent av dette er norske gjester. Antallet norske overnattingsdøgn er nesten uendret fra 2008, mens antallet utenlandske er falt med 26 prosent. Særlig kraftig slår fallet fra disse landene ut:

  • Storbritannia (-59 prosent)
  • USA (-54 prosent)
  • Nederland (-34 prosent)
  • Tyskland (-30 prosent)

I Fjord Norge-regionen er antallet hotellovernattinger falt med 5,3 prosent (Norge uendret, utland -15 prosent). Inntektene per solgte rom i Hardanger er økt med fem prosent. Det kompenserer delvis for det reduserte gjestetallet, og samlet er losjiintektene redusert med 5,6 prosent (Fjord Norge -5,4, Norge -5,6).

Positivt for hytte og camping

Campingplasser og hyttegrender har hatt en positiv utvikling så langt i år. Det er en økning i antall norske gjester, mens antallet utlendinger viser en liten økning. 49 prosent av totalen hittil i år er nordmenn. Det er en økning i antall gjester fra Nederland (+13 prosent) og Tyskland (+ seks prosent). Tyskland og Nederland utgjør 70 prosent av det utenlandske campingmarkedet. Det samlede antallet registrerte overnatinger er 158.869 til og med august, noe som er en økning på åtte prosent fra 2008.

Foto: Solnedgang i Hardangerfjorden (Wikimedia commons)