Fjordene verdens beste reisemål

Solnedgang i Hardangerfjorden (Wikimedia commons)

I en omfattende undersøkelse gjennomført blant 437 eksperter, av National Geographic Societys Center for Sustainable Destinations og National Geographic Traveler Magazine, har Fjord Norge-regionen fått toppkarakter og øverste plassering.

133 av verdens beste reisemål har vært med i undersøkelsen, og alle har blitt evaluert opp mot evnen til å ivareta destinasjonen på en bærekraftig og autentisk måte, samt tilby unike kvaliteter som sikrer regionens integritet som reisemål. Fjord Norge fikk 85 av 85 mulige poeng. I 2004 ble Fjord Norge vinner av samme kåring, men den gangen fikk regionen 82 poeng.

Spesielt evnen til å ta vare på den spektakulære og unike naturen, samt sikre et levende fjordlandskap med bosetning og ekte kultur, blir fremhevet som viktige grunner for seieren.

– Vi er overrasket og svært glad for å ha fått en slik viktig tildeling fra ekspertpanelet til National Geographic, sier Kristian B. Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge, det offisielle turistrådet for Fjordene.

– Vi ser på dette som en stor ære og utfordring. En slik kåring er en inspirasjon og påminnelse om hvor viktig det er for oss alle å ta vare på vår unike natur og de kvaliteter som gjør våre norske fjorder til en slik fabelaktig opplevelse for tilreisende turister, og for alle dem som lever i fjordlandskapet.

– I alle National Geographics undersøkelser om destinasjoners evne til å ivareta regionen, der Fjord Norge har vært listet opp, har regionen kommet ut på førsteplass. Dette er en anerkjennelse til det norske folk, som helt klart bryr seg om sine bygder og sitt vakre landskap, samt de tilreisende turister som kommer for å oppleve dem. Utfordringen for fremtiden er å forsøke å maksimere avkastningen per turist innenfor sosiale, finansielle og miljømessige rammer, og ikke nødvendigvis fokusere på å få flest mulig turister. Målet bør være å oppnå kvalitet fremfor kvantitet, slik at dere sikrer at Norges poengsum forblir den høyeste i verden innen bærekraftig reiselivsutvikling også i fremtiden, sier Jonathan B. Tourtellot, direktør for National Geographic Societys Center for Sustainable Destinations.

– National Geographics store troverdighet og gjennomslagskraft verden over, gjør dette til en av de viktigste kåringene i internasjonalt reiseliv. At de norske fjordene nok en gang topper denne listen, gir en bekreftelse på hvilke unike naturgitte fortrinn vi har. Vi gleder oss over resultatet og benytter anledningen til å gratulere Fjord Norge med suksessen, sier Christian Bue Nordahl, Global Brand Manager i Hurtigruten ASA.