Continental inn i Star Alliance

Continental Airlines' landssjef i Norge, Tom Grundstad.

For første gang i historien går et større flyselskap fra én global allianse til en annen. Continental Airlines ble tirsdag offisielt medlem av Star Alliance.

Det historiske alliansebyttet ble markert i New York.

Siden den strategiske beslutningen om å forlate SkyTeam ble fattet for 16 måneder siden, har selskapet vært gjennom omfattende forberedelser.

– Dette er en stor dag for Continental, og ikke minst for alle våre kunder. Vi har lagt mye vekt på at alliansebyttet skal oppleves som problemfritt for våre reisende, noe vi også har lykkes med. Den eneste endringen våre passasjerer vil merke, er at de får betydelig bedre reisemuligheter, sier Tom Grundstad, landssjef for Continental Airlines i Norge, i en pressemelding.

To hektiske døgn

I løpet av de siste dagene har Continental inngått bilaterale kommersielle avtaler med alle de 24 eksisterende Star Alliance-medlemmene. Avtalene definerer det forretningsmessige forholdet flyselskapene imellom, slik at man best mulig skal kunne underbygge Star Alliances merkevare og tjenester. Samtidig sikrer avtalene gjensidig opptjening og innløsning av såkalte frequent flyer miles selskapene imellom.

Enklere å kombinere to flyselskap

Continental har også signert code-sharing-avtaler med Star Alliance-medlemmene United Airlines, Lufthansa, Air Canada og bmi.

Code-sharing forenkler rutesamarbeidet på tvers av selskapene i alliansen. Det er med på å skape operasjonelle synergier, ved at passasjerer på reiser som inkluderer mer enn ett flyselskap, vil oppleve det som enklere å kombinere to forskjellige flighter, forteller Grundstad.

Code-sharing-avtaler med andre medlemmer av alliansen vil bli implementert i løpet av de kommende månedene.

Foto: Continental Airlines’ landssjef i Norge, Tom Grundstad.