Svak nedgang i OSL-trafikken

Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn

I et skriv fra Oslo Lufthavn fremgår det at oktobertrafikken i år falt med 2,6 prosent i forhold til samme måned i fjor, med 1.680.266 passasjerer, som er et fall på 45.231.

Innenlandstrafikken til og fra Gardermoen hadde derimot en marginal økning på 411, som svarer til rundt regnet null prosent flere passasjerer, men det hjelper så lite, når utenlandstrafikken falt med 45.642 – eller 5,1 prosent.

– Det er gledelig å se at nedgangen i oktober er betydelig mindre enn hva vi har sett tidligere måneder i 2009, sier markedssjef for trafikkutvikling Knut Stabæk.

– I uke 43 hadde OSL like mange passasjerer som i samme uke i fjor, og i uke 44 var antall passasjerer totalt opp mer enn to prosent.

I rene tall ser utviklingen for Oslo Lufthavn slik ut:

Oktober

Hittil i år

2008

2009

Endring

2008

2009

Endring

Passasjerer

Innland

838 958

839 369

0,0 %

7 677 251

7 223 823

-5,9 %

Rute

837 707

838 458

0,1 %

7 667 148

7 212 419

-5,9 %

Charter

1 251

911

-27,2 %

10 103

11 404

12,9 %

Utland

886 539

840 897

-5,1 %

9 034 190

8 127 208

-10,0 %

Rute

806 824

762 053

-5,5 %

7 979 203

7 134 262

-10,6 %

Charter

79 715

78 844

-1,1 %

1 054 987

992 946

-5,9 %

Totalt

1 725 497

1 680 266

-2,6 %

16 711 441

15 351 031

-8,1 %

Flybevegelser

Innland

10 583

10 007

-5,4 %

93 809

89 331

-4,8 %

Utland

10 448

9 327

-10,7 %

102 839

88 237

-14,2 %

Totalt

21 031

19 334

-8,1 %

196 648

177 568

-9,7 %

10 største ruter

Trondheim

162 478

162 648

0,1 %

1 387 259

1 281 388

-7,6 %

Bergen

156 530

153 493

-1,9 %

1 345 895

1 270 911

-5,6 %

Stavanger

129 702

126 075

-2,8 %

1 150 918

1 036 042

-10,0 %

København

106 654

93 221

-12,6 %

1 101 869

939 072

-14,8 %

Stockholm

98 951

92 663

-6,4 %

882 787

807 147

-8,6 %

London

53 465

72 566

35,7 %

572 097

652 583

14,1 %

Tromsø

65 453

67 376

2,9 %

705 902

653 096

-7,5 %

Bodø

52 725

52 253

-0,9 %

546 067

517 574

-5,2 %

Amsterdam

52 832

47 971

-9,2 %

519 955

457 704

-12,0 %

Ålesund

49 046

45 787

-6,6 %

406 599

402 644

-1,0 %

— Kilde: OSL

Foto: Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn