Overskudd for Hurtigruten

MS "Midnatsol" til kai i Vardø. Fotograf: Trym Ivar Betrgsmo/Hurtigruten ASA

Hurtigrutens drift i tredje kvartal ga et overskudd før skattekostnad på 127 millioner kroner, som er 67 millioner kroner bedre enn i tredje kvartal i 2008, skriver konsernet i en pressemelding. Hittil i år er resultatet et overskudd før skattekostnad på 151 millioner kroner, mot et underskudd på 126 millioner kroner i 2008.

Resultatet preges av lavere kostnader til drivstoff, mannskap og renter samt utleie av MS «Nordnorge». Til tross for et vanskelig marked, som har gitt lavere antall gjestedøgn og lavere pris, viser resultatet en solid fremgang.

Resultatforbedringen i tredje kvartal skyldes i hovedsak:

 • Utleie av MS «Nordnorge» ga netto bidrag på 37 millioner kroner
 • Lavere finanskostnader
 • Kostnadene er 35 millioner kroner lavere
  • Lavere prosjektkostnader
  • Gjennomført nedbemanning i Norden gir effekt
  • Drivstoffkostnader 34 prosent lavere
  • Lavere mannskapskostnader

Også tredje kvartal har vært preget av Hurtigrutens omfattende omstillingsprogram. Oppsigelsene i USA og England er fullført i tredje kvartal, mens nedbemanningen i den nordiske delen av organisasjonen ble gjennomført i første kvartal. Omstillingen i Tyskland og Frankrike er startet, og vil være fullført i løpet av første halvår 2010.

– Det er stimulerende å se at omstillingsarbeidet begynner å gi resultater. Sammen med den langsiktige avtalen for MS «Finnmarken» gir dette et godt grunnlag for virksomheten i de nærmeste årene, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Foto: MS «Midnatsol» til kai i Vardø. Fotograf: Trym Ivar Betrgsmo/Hurtigruten ASA