Skål i Haugesund

Skaal Norge

Fra og med i dag er det etablert et nytt forum i Haugesund, for ledere innen alle deler av transport og turisme, melder den nye avdelingen av Skål International i en pressemelding.

Dette skjer i og med at distriktet får en egen avdeling av den verdensomspennende reiselivsorganisasjonen Skål International, som blir den syvende avdelingen i Norge, med Terje Hansen fra Rica Maritim Hotel som leder/president.

Skål International ble stiftet i Paris av franske reiselivsfolk for 75 år siden, og har i dag 20.000 medlemmer, fordelt på nesten 500 lokalforeninger i 90 land. Den er dermed den største organisasjonen i sitt slag i verden.

Presidenten for Skål International i Norge, Per J. Stendebakken, er glad for at Haugesund nå er blitt en del av dette internasjonale nettverket, og er overbevist om at våre reiselivsaktører vil ha glede av dette.