2009 bedre enn forventet

Fjordmotiv fra Fjord Tours AS

Antallet utenlandske ferie- og fritidsgjester som overnattet i 2009, gikk opp med én prosent i forhold til 2008.

– Sett i lys av en utfordrende sesong, er vi relativt fornøyde med fjorårets resultater, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

I alt var 4,3 millioner utenlandske overnattingsgjester i Norge i 2009, som var en tilbakegang på én prosent. Totalt utgjorde de utenlandske tilreisende i overkant av 28,3 millioner gjestedøgn.

– Det er som forventet forretningsreisende som har sviktet i 2009, som en følge av finanskrisen, sier Per-Arne Tuftin.

Det viser ferske tall fra Transportøkonomisk Institutt, TØI. Tallene er hentet fra Gjesteundersøkelsen for 2009, som er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Vekst i Norge til tross for nedgang på verdensbasis

Selv om turistankomster på verdensbasis gikk ned med syv prosent mellom januar og august 2009, sammenlignet med samme periode i 2008, viser ferske tall fra Transportøkonomisk institutt at antall ankomster til Norge økte med to prosent i 2009. Antall som var på feriereise økte med én prosent, mens antall cruisepassasjerer gikk opp med hele 13 prosent.

Til tross for at det kom flere til Norge i 2009, gikk antall gjestedøgn ned. Noe som betyr at den gjennomsnittlige oppholdslengde gikk noe ned i 2009. Norge opplevde spesielt en økning av turister fra Sverige, Tyskland og Nederland. Med størst nedgang fra Polen, Japan og USA.

Nedgangen i ferie- og fritidsgjestedøgn Norge opplevde fra utlandet i år, inntraff ikke før sommersesongen 2009. At nordmenn ferierte mer i Norge i sommer, motvirket i stor grad de dystre spådommene. Mens Norge opplevde en nedgang i utenlandske gjestedøgn på ni prosent i juli, hadde norske gjestedøgn en svært positiv utvikling, med en økning på fire prosent i samme periode, noe som kompenserte for nedgangen fra utlandet.

Er bunnen nådd for internasjonal turisme?

Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge. Fotograf: Siv-Elin Nærø
Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge. Fotograf: Siv-Elin Nærø

Forventningene ved inngangen til 2010 er positive, med en ventet oppgang på mellom én og tre prosent, viser nye prognoser fra Innovasjon Norge. Reiselivsnæringen mener nå bunnen er nådd, og at internasjonale turistankomster vil oppleve en økning i 2010.

Hele 31 prosent av reiselivsekspertene som deltar i Innovasjon Norges turistbarometer, forventer bedre resultat enn i fjor vinter. Dette er bedre resultater enn ved inngangen til både sommer- og vintersesongen i 2009. Ekspertpanelet i Innovasjon Norges turistbarometer er sammensatt av turoperatører ute og hjemme, hoteller, transportører, cruise, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt reiselivsmedarbeidere på Innovasjon Norges kontorer i utlandet.

– Mye tyder på at optimismen nå er på vei tilbake for internasjonal turisme, sier Tuftin.

Selv om utsiktene for 2010 er positive, sliter noen turoperatører med sene bestillinger. En sterk norsk krone, sammenlignet med svensk valuta, kan også ha en innvirkning på årets sesong. Det samme kan en forventet økende arbeidsledighet og potensielle økte skatter som kan påvirke privat forbruket.

– Tallene for fjorårets vintersesong viser en økning i antall utenlandske ferie- og fritidsgjestedøgn på to prosent. Årets optimisme kommer derfor på toppen av et relativt godt fjorår, noe som lover godt for årets turistsesong, sier en fornøyd Per-Arne Tuftin.

Fakta:

  • Det var mer enn 6 millioner internasjonale ankomster i 2009. Dette er en oppgang på 2 prosent i forhold til 2008.
  • Det var mer enn 4,3 millioner overnattingsgjester som besøkte i Norge i 2009. Det er en nedgang på 1 prosent fra 2008.
  • Det var mer enn 28,3 millioner utenlandske gjestedøgn i 2009. Det er en nedgang på 2 prosent fra 2008.
  • Antall internasjonale ferie- og fritidsankomster til Norge i 2008 var 3,2 millioner. Det er en økning på 1 prosent fra 2008. Disse overnattet 22,9 millioner netter. Det er en nedgang på 1 prosent i forhold til 2008.
  • Antall cruisepassasjerer hadde en oppgang på 13 prosent

Kilde: Transportøkonomisk institutt (TØI)

Toppfoto: Fjordmotiv fra Fjord Tours AS