Stort oppmøte på HSMAI Møtebørsen

Møtebørsen 2010. Hektisk aktivitet

HSMAI Møtebørsen åpnet klokken ni torsdag morgen, med et stort antall deltagere fra alle deler av næringslivet. Alt fra første øyeblikk summet det av aktivitet, som bildet over viser.

Mange av deltagerne ankom med HSMAI MøteBørsenToget fra Oslo S, mens andre strømmet til fra Reiseliv B2B i de tilstøtende messehallene.

Ta Flytoget til Møtebørsen!

Samlet mange interesserte

– Vi åpnet med en utrolig spennende debatt, ledet av Martin Jørgensen, administrerende direktør i Net Trans, som står her med meg nå, forteller en entusiastisk Ingunn Hofseth, administrerende direktør i HSMAI Chapter Norway.

Martin Jørgensen, adm. dir. i Net Trans, med Møtebørsenavisen på bordet, ledet debatten på HSMAI Møtebørsen 2010.
Martin Jørgensen, adm. dir. i Net Trans, med Møtebørsenavisen på bordet, ledet debatten på HSMAI Møtebørsen 2010.

– Det er riktig, istemmer Jørgensen, og fortsetter:

– Det fremkom mye interessant i debatten, der Innovasjon Norges reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Thon Hotels-sjefen Morten Thorvaldsen og Rune Feltman, administrerende direktør i VIA Travel Norge, deltok med spennende synspunkter.

Debatten, som var det første punktet på Møtebørsens dagsorden, samlet mange interesserte deltagere, som rimelig nok er spent på hvordan bransjen best kan møte utfordringene den står overfor, etter et år som ikke ble fullt så bratt som forventet, i lys av dommedagsprofetiene.

De tre deltagerne i torsdagens paneldebatt (f.v. Per-Arne Tuftin, Rune Feltman og Morten Thorvaldsen):

Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge. Fotograf: Siv-Elin NærøRune Feltman, adm. dir. i VIA TravelMorten Thorvaldsen, adm. dir. i Thon Hotels.

Viktig at bransjen står samlet

Tilbudet på HSMAI Møtebørsen er bredt og variert – inkludert en liten matbit.
Tilbudet på HSMAI Møtebørsen er bredt og variert – inkludert en liten matbit.

– Debatten viste at bekymringen for den videre utviklingen på reiselivsmarkedet er reell, først og fremst med tanke på den sterke kronekursen. Som Per-Arne Tuftin var inne på, bidro just den svake kronekursen delvis til å redde bransjen i fjor, sammen med det økte innslaget av nordmenn som ferierte hjemme.

– Det viktige nå er likevel det VIA Travels Rune Feltman var inne på, at bransjen bør konsentrere seg om det den kan gjøre noe med, ikke det som er utenfor dens kontroll, som valutakursene: Å stå samlet bak det arbeidet som gjøres for å markedsføre Norge som turist-, møte-, insentiv-  og konferanseland.

Jevn strøm av deltagere

Ingunn Hofseth, adm. dir. i HSMAI Chapter Norway.
Ingunn Hofseth, adm. dir. i HSMAI Chapter Norway.

HSMAI-direktør Ingunn Hofseth er strålende fornøyd med oppmøtet.

– Oppmøtet er overraskende bra. Når jeg ser meg om, merker jeg at det strømmer på med nye folk hele tiden, noe som unektelig vil fortsette utover dagen. Jeg tror ikke minst at det har sammenheng med det nære samarbeidet vi har innledet med Norges Varemesses Reiseliv B2B, som går parallelt, sier hun, og avslutter – inntil videre:

– Dette kommer til å bli en særdeles spennende dag, både for utstillere, deltagere – og for oss.