VIA Travel kjøper Swetravel

Espen Asheim, Konsernsjef VIA Travel Group ASA

VIA Travel Group kjøper det svenske reisebyråkjeden Swetravel AB. Oppkjøpet gjør VIA Travel, som er markedsledende i Norden, til Sveriges nest største reiselivsaktør, og styrker dermed sin posisjon betydelig i Sverige.

– Med dette oppkjøpet får vi tett opp til 20 prosent markesandel i Sverige. Samlet sett nærmer vi oss dermed målsettingen om å ha en tredjedel av forretningsmarkedet i Norden, sier konsernsjef Espen Asheim i VIA Travel Group.

Størrelse og lokal kompetanse

Swetravels medlemsselskap har i dag 43 salgssteder i Sverige, og i reisebyråene er 170 reisekonsulenter aktive i det daglige salget. Omsetningen på cirka 1,2 milliarder svenske kroner fordeler seg på henholdsvis 60 prosent i forretningsmarkedet og 40 prosent innen ferie/fritid, gruppereiser og konferanser/arrangement.

– Størrelse og lokal kompetanse er det vi leter etter i Sverige. I Swetravel fant vi den optimale balansen, sier Espen Asheim.

Kombinasjonen VIA Travel og Swetravel blir en av de største aktørene i det svenske markedet, med totalt 60 salgssteder og en samlet omsetning på nærmere 4 milliarder svenske kroner. VIA Travel avslutter den neste måneden en due diligence prosess.

Styreformann i Swetravel AB, Hans Nohrenius, mener VIA Travel er perfekt for dem.

– VIA Travels satsing på hele forretningssegmentet, i kombinasjon privatreiser og grupper og events, gir oss de aller beste forutsetningene for å utvikles videre. Vi er overbevist om at kunden vil ha personlig og tett oppfølging. VIA Travel deler dette synet. I tillegg kan vi i enda større grad tilby konkurransedyktige priser.

Vekststrategi

VIA Travel har de siste årene etablert seg som den største reiselivsaktøren i Norden for forretningsreisende, gjennom målrettede oppkjøp i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Sterk konsolidering på økonomi, innkjøp og IT kombineres med ulike distribusjonskonsept som online-løsninger, egne kontorer, franchiser og partnere. Online-løsningen nærmer seg allerede en brukerfrekvens på opp mot 35 prosent.

Foto: Espen Asheim, Konsernsjef VIA Travel Group ASA