Kraftig energireduksjon hos Rica

Grand Hotel på Karl Johan i Oslo (foto fra Grand Hotel)

Rica Hotels startet 1. mars 2008 et samarbeid med statsforetaket Enova for å redusere hotellkjedens energiforbruk.To år inn i prosjektperioden viser resultatene at Rica Hotels har redusert sitt energiforbruk med hele 8 GWh (8 millioner kilowatt) per år. Dette tilsvarer det årlige energiforbruket til cirka 400 eneboliger, skriver kjeden i en pressemelding.

Energiøkonomisering i Rica Hotels er navnet på prosjektet, som skal gi varige energibesparelser ved 71 av Rica Hotels’ bygninger – en bygningsmasse på 391.645 m². Hovedmålet for prosjektet er å redusere energibruken med 15 prosent, tilsvarende 20 GWh, samt konvertere fem prosent av elektrisitet og olje til alternativ energi. Prosjektet er forventet ferdigstilt i mars 2012.

– Prosjektet viser at å arbeide aktivt og målrettet mot et lavere energiforbruk nytter, sier miljøansvarlig i Rica Hotels, Lise Sunsby. Rica Hotels mangler fortsatt en reduksjon på 12 GWh per år for å nå den ambisiøse målsettingen, men med en rekke nye investeringer de kommende to årene, regner Sunsby med at dette går bra. Etter to år har altså hotellkjeden redusert sitt årlige energiforbruk med forbruket tilsvarende 400 eneboliger.

Gjennom prosjektet ønsker Rica Hotels å skape et økt fokus og økt kompetanse rundt energieffektiv drift. Ved å innføre administrative rutiner for energibruk og energirapportering, oppdatere driftspersonell og få en bedre kjennskap til anleggene. vil man gjøre hotellene i bedre stand til å treffe de riktige investeringstiltakene.

En rekke fysiske tiltak. som blant annet utskiftning/oppgradering av ventilasjonsanlegg, utskiftning/oppgradering av varmeanlegg og installasjon av varmepumper, er blitt igangsatt. Flere slike tiltak vil komme de nærmeste to årene. Et viktig investeringstiltak er innføring av helautomatisk energioppfølgings-system, for en mer energiøkonomisk drift av hotellene. I tillegg til de tyngre investeringene, er man også svært bevisst verdien av informasjon og opplæring av ansatte og innføring av gode rutiner for å minimalisere energi og vannforbruk.

Foto: Grand Hotel på Karl Johan i Oslo, selve perlen i Rica-kjeden (foto fra Grand Hotel)