Heder til Jon Skrede

Jon Skrede mottok Kongens Fortjenestemedalje i sølv 24. april. Fotomontasje: HSMAI.no

Nylig ble mangeårig HSMAI-medlem Jon Skrede ved Best Western Skei Hotel tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv for lang og utrettelig innsats på hotellet og i lokalsamfunnet for øvrig, forteller Best Western Hotels i en pressemelding.

Jon Skrede tok over Best Western Skei Hotel i 1964 etter sine foreldre, og har således blitt selve symbolet på hotellet. Han har utført alle de arbeidsoppgaver og hatt alle de roller som finnes på et
hotell, og kan tilpasse seg situasjonen raskere enn noen annen. Alle som har vært innom Best Western Skei Hotel, har et forhold til Jon, alle kjenner ham, og han kjenner ”alle”.

Jon har også gjort en stor innsats for kulturlivet i Jølster, gjennom trekkspillet og innsatsen i  Fjellklang spelemannslag. Han er også primus motor bak Skeitreffen, et internasjonalt anerkjent  trekkspilltreff, som etter hvert er blitt arrangert 35 ganger. Han er et levende leksikon når det gjelder lokalhistorie, og tar ofte med seg gjestene ut i Gamlestova, der han bergtar publikum med sin fantastiske fortellerevne.

Etter at hotellet fikk nye eiere i 2005, har Jon Skrede fortsatt sin utrettelige innsats på hotellet, han er fremdeles høyt og lavt der det trengs en hånd, og først og fremst ivaretar han vertskapsrollen på en upåklagelig måte. Alle føler seg velkommen på Skei!

«Best Western Skei Hotel har vært med i Best Western i Norge siden starten i 1987, og vi er veldig stolte og glade for å ha en hotellmann og menneske av Jons kaliber blant våre medlemmer. Han er ærlig verdt en medalje!» heter det videre i pressemeldingen.

Og HSMAI.no-redaksjonen slutter seg til rekken av gratulanter. Dette var vel fortjent!

Foto: Foto: Jon Skrede mottok Kongens Fortjenestemedalje i sølv 24. april. Fotomontasje: HSMAI.no