Satser nært i stedet for fjernt

Nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap). Fotograf: Henrik Kreilishheim

Innovasjon Norge setter fire millioner ekstra kroner inn i kampanjer i Norge, Sverige, Tyskland og Nederland, ifølge en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

– Det er gledelig at Innovasjon Norge tar dette grepet nå, foran en viktig sommersesong, sier nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap).

Innovasjon Norge omfordeler midler på sitt budsjett for å kunne ta dette grepet. Omfordelingen gjøres som følge av den usikkerheten mange turister nå føler til flytrafikken etter vulkanutbruddet på Island.

Det reiselivsnæringen nå frykter, er at sommerturistene ikke tør å bestille en feriereise der de er avhengige av å fly. To tredeler av turistene i Norge er imidlertid nordmenn som ferierer i eget land, og av de utenlandske turistene kommer om lag to tredeler fra nærmarkedene. Disse kommer i all hovedsak til Norge med bil og ferge.

– Ved å ha et sterkere fokus på markeder som uansett ofte velger å reise med bil, tog og ferge, vil forhåpentligvis reiselivsbedriftene her hjemme i mindre grad merke en eventuell nedgang i antall flyreisende, sier Giske.