Vil ha flere kvinnelige ledere

Per Arne Tuftin

I reiselivsnæringen er 70 prosent av arbeidstagerne kvinner. Til tross for dette er kvinner dårlig representert i ledende posisjoner og blant nye bedriftsetablerere, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding. Innovasjon Norge ønsker å se flere kvinner i ledende stillinger, og organiserer derfor for andre gang kompetanseprogrammet ”Ledermentor Reiseliv”.

Med Kick-Off for mentorprogrammet denne uken, ønsker Innovasjon Norge å få flere kvinner inn i styrer i reiselivsnæringen, samtidig som de ønsker å gi flere kvinner bedre mulighet til å utvikle seg som leder.

– Vi har i år med oss en spennende gruppe på 16 kvinner fra reiselivnæringen, som vi ønsker å se igjen i ledende stillinger om noen år, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Tuftin legger til at Innovasjon Norge også ønsker å støtte opp om kvinner som allerede har lykkes som bedriftseier eller bedriftsleder, og som har etablert bedrifter med betydelig vekstpotensial, og som trenger støtte til å få realisert sine prosjekter.

Ledermentor Reiseliv

Ledermentor inngår i satsingsområdet ”Kvinner i fokus”, og skal bidra til at kvinner i reiselivet får større innflytelse i norsk bedrifts- og næringsutvikling. Programmet består av to deler: Utviklingsseminarer og Mentorprogrammet.

Utviklingsseminarer gir deltagerne anledning til å utforske sine talenter og ferdigheter, og få innsikt i hvordan du kan utvikle deg videre som leder. Seminarene legger til rette for at deltagere fra ulike virksomheter skal dele erfaringer med hverandre. Seminarene har fem samlinger, og går over ett år.

Mentorprogrammet gir deltagerne støtte i å prøve ut det du har lært. Alle deltagerne får sin egen mentor, som vil være fokusert på din læring og karriereutvikling.

Foto: Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.