– Stort vekstpotensial i nord

Erik Lahnstein (Sp), statssekretær i Utenriksdepartementet. Fotograf Sjøwall

Erik Lahnstein (Sp), statssekretær i Utenriksdepartementet, mener reiselivsnæringen i Nord-Norge har et stort vekstpotensial.

– Vekst i reiselivet representerer en fantastisk mulighet for resten av næringslivet i Nord-Norge. Med økt volum inn i transportnæringen, får man ringvirkninger, i form av bedre rutetilbud, frekvensen økes og prisene går ned. Reiselivet i Nord-Norge bidrar til utvikling av et mer variert arbeidsmarked, som gjør det mer attraktivt å bosette seg i landsdelen, noe som selvsagt er viktig, sier Lahnstein i en pressemelding fra NHO Reiseliv.

– Uslepen diamant

Under dag to av Arena Nord, snakket Lahnstein om hvordan satsingen på nordområdene skal gi økt lønnsomhet for reiselivet. Lahnstein pekte på stikkord som nærvær, aktivitet og kunnskap for å lykkes i reiselivsnæringen.

– Reiselivsnæringen må lære seg nye områder, skaffe seg kunnskap, jobbe systematisk og utvikle nettverk. Jeg tror, og da snakker jeg for meg selv og ikke på vegne av regjeringen, at reiselivsnæringen kan tas til et helt annet nivå enn det den er på i dag. Reiselivet i Nord-Norge er en uslepen diamant, med en fantastisk natur, som helt klart kan og bør videreutvikles, sier han.

Transport

Lahnstein snakket også om problemene rundt fergerutene, som ikke har vært tidlig nok tilgjengelig for utenlandske turistoperatører, som gjør logistikken meget vanskelig. Statssekretæren var krysstallklar på at dette må løses raskt.

Avdelingsdirektør Geir Solheim i NHO Reiseliv Nord-Norge mener utspillet fra Erik Lahnstein er gledelig.

– Lahnstein snakket også om å bygge bro over Rombaksfjorden, som muliggjør at Narvik flyplass kan legges ned og at Evenes blir dyrket frem som en storflyplass for denne landsdelen, sier Geir Solheim.

Solheim understreker at Erik Lahnstein er en viktig person for næringen, i og med at han kan komme med innspill til mange departementer, som er viktig for reiselivsnæringen, gjennom sin posisjon som statssekretær i Utenriksdepartementet.

– Lahnstein påpekte at næringen må bli flinkere til å komme med innspill til Nasjonal transportplan (NTP). Det er en invitasjon vi selvsagt skal benytte oss av, sier Solheim.

Foto: Erik Lahnstein (Sp), statssekretær i Utenriksdepartementet. Fotograf Sjøwall