Gassdrift for Fjord Line?

Et av Fjord Lines nye skip, hentet fra en presentasjon fra rederiet

Fjord Lines nye cruiseferger skal inngå i et EU-prosjekt om bruk av naturgass som drivstoff på skip, skriver rederiet i en pressemelding.

– Med dette får vi mulighet til å vurdere installasjon av utstyr som gir vesentlig lavere miljøutslipp enn et fremdriftssystem kun basert på tungolje, opplyser administrerende direktør Ingvald Fardal.

Nærings- og handelsdepartementet støtter et felles europeisk prosjekt for å øke bruk av naturgass som drivstoff på skip. Prosjektet skal i første omgang gi svar på hvilke muligheter som finnes for økt bruk av LNG (flytende naturgass) og hvilken strategi som bør velges for å øke tallet på LNG-terminaler i land som grenser til Nordsjøen og Østersjøen. Samtidig skal eventuell gassdrift på Fjord Lines nye ferger på linjene mellom Vestlandet og Hirtshals, og mellom Kristiansand og Hirtshals, inngå i en pilotstudie. Totalrammen for dette prosjektet er ti millioner kroner. Fjord Line har i tillegg søkt EU direkte om støtte til oppgradering av skipene, slik at disse også kan benytte LNG som drivstoff.

LNG er miljøvennlig

– Cruisefergene skal bygges ved Bergen Group Fosen, og kontrakten er basert på at fergene er forberedt på LNG-drift. Vi er svært glade for at vi har mulighet til å konvertere nybyggene til et LNG-basert fremdriftssystem. Fordelen med LNG er at den ikke avgir svovel- og partikkelutslipp, og at utslippet av skadelige NOx-gasser er cirka 90 prosent mindre enn fra tradisjonelle drivstoff. Dessuten kan CO2-utslippet reduseres med inntil 25 prosent.

Krever mer plass

En hovedutfordring ved eventuell installasjon av drivstofftanker for LNG, er plassen om bord i skipene. LNG krever dobbelt så mye volum sammenlignet med tradisjonelle drivstoffer, for å yte samme mengde energi. Tanker med LNG krever også mer plass, som følge av høyere krav til isolasjon. Dette er det tatt høyde for i prosjektering og design av de nye skipene.

Trenger LNG-terminaler

– Et annet viktig aspekt er tilgjengelighet til LNG-bunkringsanlegg på de linjene vi trafikkerer, samt muligheten for å fylle drivstoff mens det er passasjerer om bord, fremholder Fardal. Installasjon av et fremdriftssystem basert på LNG som drivstoff vil også ha en betydelig høyere kostnad enn et tradisjonelt fremdriftssystem.

Med de nye cruisefergene i drift vil Fjord Line fra høsten/vinteren 2012 kunne tilby daglige avganger både på strekningen Bergen–Stavanger–Hirtshals og Kristiansand–Hirtshals.

– Fjord Line tilstreber en grønn profil på virksomheten. Vi har et sterkt ønske om å kunne benytte miljøvennlig naturgass som drivstoff, til glede for de reisende og for miljøet der vi trafikkerer, ikke minst i havneområdene. Vi er også spente på hva de nye vilkårene fra NOx-fondet vil kunne medføre av endringer i rammebetingelser for installasjon og bruk av miljøvennlig drivstoff som LNG, sier Fjord Line-sjefen.

Avgjørelse i første halvår 2011

Det er Fjord Lines datterselskap i Danmark som har inngått kontrakt om bygging av de to nye cruisefergene. Fjord Line Danmark A/S står også bak søknaden til EU om oppgradering av skipene, til ”dual fuel”-konseptet, med støtte fra blant andre danske sjøfartsmyndigheter og maskinleverandøren MAN.

– Innen utgangen av første halvår 2011 må vi ha det beslutningsgrunnlaget vi trenger for eventuelt å iverksette endring til LNG for de to cruisefergene, sier Fjord Line-sjefen.