God sommer for bygdeturisme

Lalumsvangen i Stange (foto fra HANEN)

Nesten 80 prosent av bedriftene i en nylig gjennomført undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet, svarte at sommeren 2010 var som i 2009 eller bedre, heter det i en pressemelding fra HANEN, bransje- og markedsorganisasjonen for  bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge.

63 prosent av bedriftene er ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet, mens 1/3 er ”midt på treet”. Denne store optimismen blant medlemmene i HANEN har vi sett i undersøkelser de siste årene, og den er altså fortsatt meget stor. Det viser undersøkelsen som ble gjort nå i september. Datainnsamlingen ble avsluttet 26. september, og undersøkelsen fikk en svarprosent på 49.

Sommeren 2010 ble god og enda bedre enn forventet

Før sommersesongen forventet 31 prosent at sommeren 2010 ville bli litt eller mye bedre enn i 2009. Undersøkelsen fra september 2010 viser at det har gått betydelig bedre. Tallene viser at sommeren 2010 var litt eller mye bedre enn i 2009 for vel halvparten av de som svarte (52 prosent). 27 prosent hadde en sommer i år omtrent som i 2009. Til sammen 79 prosent av de 205 som svarte, opplevde med andre ord at sommeren 2010 var som i 2009 eller bedre.

Stor optimisme innen bygdeturisme og gardsmat i Norge

Den nylig gjennomførte undersøkelsen viser at 16 prosent er svært optimistiske når det gjelder fremtiden for egen virksomhet. 47 prosent er ganske optimistiske. Dermed er nesten 2/3 av de som svarte ganske eller svært optimistiske. Legger vi til de 34 prosent som svarte at de er ”midt på treet”, får vi at 97 prosent er ”midt på treet” eller mer optimistiske. Dette er ganske likt tallet fra undersøkelsen før sommeren, og viser at optimismen er stor for fremtiden for egen bedrift.

– Dette er svært gode tall, sier styreleder i HANEN Jan Tjosås, i en kommentar til undersøkelsen.

– En god del av våre medlemmer har hovedsesongen nå på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene og de som har tilbud til kurs- og møtemarkedet. Men sommersesongen er meget viktig for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og aktiviteter/opplevelser. At resultatene etter sommersesongen stemmer så godt med optimismen før sommeren, viser at det var realisme i forventningene. Selvsagt har ikke alle hatt en like god sommer, men totalbildet er meget bra, sier Tjosås.

– Hele året samlet frem til nå har også meget hyggelige tall.

– 52 prosent sier at 2010 så langt har vært litt eller mye bedre enn samme perioden i fjor. Tar vi med også de som svarte ”omtrent som i fjor”, når det gjelder 2010 så langt, er vi på hele 80 prosent, avslutter han.

Foto: Lalumsvangen i Stange (foto fra HANEN)