Ukens navn: Steinar Aase

Steinar Aase, daglig leder i Fjord Tours

Steinar Aase

Daglig leder

Fjord Tours AS

– Hva består din arbeidshverdag av?

– Akkurat nå har jeg og alle i vår organisasjon fullt fokus på neste års produktsortiment, med priser, rutetider, salgskanaler og markedsføringstiltak. Samtidig er det en del andre oppgaver som skal gjøres som daglig leder.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Det er masse… å jobbe med gode, flinke medarbeidere, utvikle og tilrettelegge nye, salgsutløsende produkter, som løfter reiselivsbransjen i Norge ytterlige, videre er det å jobbe med et litt lengre perspektiv og kunne være med på å stake ut en kurs for hvordan vi i fremtiden skal oppleves.

– Har du noen du har sett opp til?

– Ingen spesiell jeg kommer på i farten, men jeg må få lov å berømme de ansatte i Fjord Tours og samarbeidspartnere, som på det tiende året på rad setter omsetningsrekord.

– Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

– Vi feirer gode månedsresultater med kake og slikt, og det er blitt en tradisjon.

– Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

– Det husker jeg ikke.

– Hva synes du er det beste ved HSMAI?

– Mange aktiviteter som setter fokus på reiseliv og tar opp ulike problemstillinger i bransjen.

– Er det noen aktiviteter/tiltak du synes HSMAI bør starte opp?

– Jeg mener, ut fra mitt ståsted, at det er for lite fokus på den jobben små aktører gjør for Reiselivs-Norge, kikk litt på disse og ikke bare de store.

– Beskriv en perfekt helg for deg.

– Familie, fjellet og en lang tur på ski.

– Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

– Oi, det er mye. Men sett ut fra arbeidssammenheng, hadde jeg forenklet papirmøllen generelt. Hilser derfor velkommen endring av foretaks- og enhetsregistreringsloven som den første. Videre hadde jeg nok sagt og gjort noe om og med transport- og infrastruktur-tilbudet i landet.

– Hva er tittelen på boken om livet ditt?

– «Hvilke muligheter livet gir».

– Hvor går neste reise, privat eller i arbeid?

– Fjellet privat, i arbeid blir det en tur til Eidfjord og Oslo som det nærmeste.

– Har du noen spesielle hobbyer?

– Logistikk, farter rundt med tre gutter på ulike aktiviteter, og i mellom alt prøver jeg å få trent litt.

– Takk, har du ellers noe på hjertet?

– Fra vårt ståsted må det bli at forholdene fra det offentlige må tilrettelegges enda bedre, slik at vi kan spille hverandre gode, vi ønsker jo det samme, å utvikle og selge reiselivsprodukter i vårt flotte, langstrakte land. Nå har reiselivsbransjen hatt forsåvidt gode år, men 2010 viser vel at vi må opp i en høyere divisjon for å bli konkurransedyktig i forhold til et marked som stadig er i utvikling.