Film- og reisesamarbeid på vei

Per Arne Tuftin

Filmen ”Trolljegeren” kom som et troll ut av esken for reiselivsnæringen. Nå oppfordrer Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, til et tettere samarbeid mellom filmbransjen og reiselivsnæringen, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Et tettere samarbeid vil tjene begge parter i fremtiden. Destinasjonene søker oppmerksomhet og nye markeder, filmprodusentene søker medfinansiering og et større publikum. Her er det nok synergieffekter vi kan se nærmere på, sier Per-Arne Tuftin, i Innovasjon Norge.

Reiselivsnæringen har blitt kritisert for å være sent ute med å hive seg på PR-bølgen som kommer i kjølvannet av storfilmen Trolljegeren.

– Sannheten er at vi ikke visste noe om dette prosjektet før lanseringen. Vi ønsker selvfølgelig å utnytte slike muligheter i markedsarbeidet vårt, men det fordrer at vi blir tatt med på laget tidligere, sier Per-Arne Tuftin.

Norge har et fantastisk variert og velegnet naturlandskap for store filmsatsinger, både nasjonalt og internasjonalt. For å utvikle et mer langsiktig samarbeid, arrangerer Innovasjon Norge, sammen med Norwegian Film Commission, Lillehammer kunnskapspark og Høgskolen i Lillehammer en nasjonal konferanse om Filmturisme på Lillehammer den 9. og 10. desember.

Både ”Himmelblåeffekten” i Norge og ”Wallander-effekten” i Sverige viser at film er et effektivt markedføringsverktøy av destinasjoner.

Innovasjon Norge ønsker nå å samarbeide mer effektivt med filmindustrien nasjonalt og internasjonalt, for å utnytte dette potensialet.

– Målet er å jobbe målrettet for å få flere utenlandske produsenter til å spille inn film i Norge, og samtidig få flere norske storfilmer lansert i utlandet, avslutter Per-Arne Tuftin.

Foto: Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.