Einar Enger slutter i NSB

NSBs avtroppende konsernsjef Einar Enger (foto fra NSB)

– Styret har måttet ta til etterretning at Einar Enger ønsker avløsning som konsernsjef, forteller NSBs styreleder Ingeborg Moen Borgerud i en pressemelding.

– Selv om styret gjerne skulle sett at Enger hadde valgt å fortsette som konsernsjef, har vi forståelse for det valget han har tatt. Det er en særdeles utfordrende, men også krevende oppgave å være konsernsjef i NSB. I NSBs nyere historie er det knapt noen som har sittet så lenge i lederstillingen som Enger. Dette skyldes blant annet hans gode samarbeids- og lederegenskaper, sier hun.

– Arbeidet med å finne en ny konsernsjef vil nå bli igangsatt. I mellomtiden vil Einar Enger fortsette som konsernsjef med full styrke, avslutter styrelederen.

– Bakgrunnen for beslutningen er udramatisk, etter å ha stått ti år i stillingen som konsernsjef, finner jeg det nå naturlig å be om avløsning. For meg har dette vært givende, men også tidvis krevende år. Spesielt har jeg likt meg i spenningsfeltet mellom politikk og butikk, sier konsernsjef Einar Enger.

– Det har i perioder vært store omstillinger og sterkt fokus på jernbanen og kollektivtrafikken. NSBs tjenester opplever en stigende etterspørsel, og med så mange dyktige medarbeidere, er jeg trygg på at konsernet har det beste utgangspunktet fremover, avslutter konsernsjefen.

Foto: NSBs avtroppende konsernsjef Einar Enger (foto fra NSB)