Samarbeid om naturbasert reiseliv

Hemsedal Topp 20

Innovasjon Norge og DNT inngikk denne uken et samarbeid som tar sikte på å bedre lønnsomheten for det naturbaserte reiselivet i Norge. Det nye samarbeidet skal fremme opplevelsestilbudet basert på natur, aktivitet, lokal mat og kultur.

Avtalen er en forlengelse av samarbeidet mellom Innovasjon Norge, DNT og norsk fjellturisme, om utviklingen av en nasjonal merkeordning for skiltmerking av turiststier i Norge.

”Nasjonal standard for merking og gradering av turløyper”, som prosjektet heter, bygger på det samme graderingssystemet som brukes om vinteren, der turgåere kan velge mellom grønn, blå, rød og svart løype. Merkingen har som målsetning at malen skal bli tatt i bruk i hele Norge, og slik gjøre naturopplevelser mer tilgjengelige.

Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.
Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.

– Dette samarbeidsprosjektet er et ledd i arbeidet med å gjøre den norske naturen mer attraktiv, både for flere turister og nordmenn, og er derfor et viktig tiltak, både for økt fjellturisme og et naturbasert reiseliv, sier Per-Arne Tuftin reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Kristin Krohn Devold sier at infrastruktur er et viktig stikkord i det nye samarbeidet.

– Ved å få til en bedret infrastruktur, fysisk, ute i naturen, og gjennom et nettsamarbeid, der det blir en kobling mellom Visitnorway og Turistforeningens nettsted, UT.no, vil vi friste enda flere ut i den flotte, norske naturen.

Kristin Krohn Devold i DNT håper at samarbeidet skal fremme markedsføringen av norsk fjellturisme.

– Det er spesielt tilbudet vårt, der man kan gå i mange dager og oppleve uberørt natur, som er spesielt for europeere og andre å oppleve.

Et bærekraftig prosjekt

Samarbeidet legger de ti prinsippene for bærekraftig reiseliv til grunn for avtalen. Der begge parter forplikter seg til å fremme bærekraftige bedrifter og løsninger gjennom sitt arbeid.

– Vi håper dette samarbeidet skal gi folk et enda bedre tilbud om et godt friluftsliv, avslutter Tuftin.