Gull til Snowman Resort, Målselv Fjellandsby under HSMAI-prisene

Tre glade representanter fra Snowman Resort, Målselv Fjellandsby under utdelingen av HSMAI-prisene i Oslo onsdag kveld. Fotograf: Catharina Wandrup/Knut Joner

– Vi er best i Norge på PR, utbrøt Morten Torp i VisitSnowman da han hørte om den nye PR-prisen, som skulle deles under HSMAI-prisfesten i Oslo onsdag kveld, og gull ble det også.

Om vinnerbidraget sier juryen følgende:

Vinneren er et glimrende eksempel på en aktør som bruker PR offensivt og bevisst med utgangspunkt i en gjennomtenkt PR-strategi. Den tar utgangspunkt i produktet og hva vi opplever at gjør stedet attraktivt. Den tilpasser budskapet til målgruppe og kanal, og viser stor forståelse for hvordan medieverden fungerer – noe som er bevisst gjennom den positive synlighet de har oppnådd i media. Vi gratulerer Snowman Resort, Målselv Fjellandsby med seieren!

Foto: Tre glade representanter fra Snowman Resort, Målselv Fjellandsby under utdelingen av HSMAI-prisene i Oslo onsdag kveld. Fotograf: Catharina Wandrup/Knut Joner