2010: Turistene vender tilbake

Antallet utenlandske turister som overnattet i Norge i fjor, økte med fem prosent i forhold til 2009, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

– Utlendingene har vendt tilbake, men vi er fortsatt kun tilbake på 2006-nivå, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.
Norge hadde til sammen 7,9 millioner utenlandske overnattinger i 2010, noe som var en økning på fem prosent i forhold til 2009. Dette viser et estimat Innovasjon Norge har gjort på bakgrunn av SSBs overnattingsstatistikk til og med november 2010.

Norske gjestedøgn økte i samme periode med én prosent, og utgjorde i fjor til sammen 27,3 millioner overnattinger.

– Dette bør vi være fornøyd med, tatt i betraktning at 2009 var et rekordår for nordmenns reiser i eget land, sier Tuftin. Tallene omfatter alle kommersielle overnattinger på hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem.

Flere reiser enn forventet

På grunn av større reisevirksomhet enn forventet, har World Tourism Organization (UNWTO) oppjustert sine prognoser for året. Gjennomsnittlige ankomster i verden frem til august i år har økt med 6,8 prosent, mens Nord-Europa har hatt en nedgang på 2,7 prosent.

– For Norges del ser tallene betydelig bedre ut enn hva som er gjennomsnittet for Nord-Europa, sier Per-Arne Tuftin. Han viser til at SSBs overnattingsstatistikk viser en økning fra utlandet på fem prosent frem til november.

Relativt sett kom veksten fra Russland, Polen, Tyskland og Sør-Europa, mens de store volummarkedene i Norden og i Nord-Europa har holdt seg stabilt i 2010.

Positive forventninger for vintersesongen

Forventningene foran årets vintersesong er betydelig høyere enn foran forrige vintersesong. Det viser Turistbarometeret, bestående av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Hele 38 prosent venter en økning av turisttrafikken til Norge denne vinteren, målt mot vintersesongen 2010.

– Mye tyder på at det er det eksotiske ved nordlyset og Hurtigruten som lokker i vinter, sier Per-Arne Tuftin. Nær halvparten av de spurte venter omtrent samme trafikk som i fjor. I fjor var vintermånedene gjennomgående gode, men nedgangen i januar førte til at sesongen samlet hadde en nedgang på én prosent i antall utenlandske ferie- og fritidsovernattinger.

Usikkerhet rundt reiselivsåret 2011

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i mange av våre viktigste markedsland, som Tyskland, Spania, Storbritannia, Frankrike og USA.

– En sterk norsk krone vil ha innvirkning på utlendingers reisevalg, og ikke minst at det blir enda billigere for nordmenn å legge turen ut av Norge, sier Tuftin. Det er mye som tyder på at Norge kanskje ikke blir ditt nærmeste ferieland dette året.

– Vi må derfor, sammen med norsk reiselivsnæring, være klar for å kunne endre bruken av markedsføringsmidlene fra ett marked til et annet, på kort varsel, avslutter han.

Redaksjonell anførsel: Prosentuelle økninger og reduksjoner oppgis normalt som prosentpoeng. Det er for oss uvisst om det er det man mener i pressemeldingen – eller om et fenomen har økt til et nivå som ligger fem prosent over foregående måling, for eksempel. Det kan lyde som flisespikking, men utgjør potensielt enorme forskjeller.