Color Line kutter Oslo-utslippene

Frederic Hauge, Bellona, Helge O. Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, og havnedirektør Anne Sigrid Hamran (foto fra Color Line)

Color Lines skip i Oslo skal få ren strøm fra land når de ligger til kai. Det betyr at CO2-utslipp tilsvarende det 1700 biler slipper ut i løpet av ett år, blir borte. I tillegg vil Oslo-folk få bedre luft, fordi et av byens største punktutslipp av nitrogenoksid (NOx) forsvinner.

Det er et samarbeid mellom blant annet Color Line, Oslo Havn, Bellona og Hafslund Nett som gir disse miljøgevinstene. Når skip ligger til kai, får de elektrisitet fra egne motorer, som forurenser både lokalt og globalt. Med strøm fra land kommer elektrisiteten i all hovedsak fra ren, fornybar energi.

Når Color Lines ferger går over på landstrøm, reduseres CO2-utslippene med 3000 tonn i året, og NOx-utslippene med 50 tonn i året i Oslo.

Miljøansvar

Color Line er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo. I 2001 fikk rederiet Oslo havns miljøpris, og i desember 2010 underskrev Color Line Oslo kommunes miljøpakt.

– Beslutningen om å investere i landstrøm er stor, men viktig, og viser nødvendigheten av å løfte sammen når store miljøoppgaver skal løses, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Helge Otto Mathisen i Color Line.

Rederiet har også sluttet seg til visjonen til Norges Rederiforbund om å arbeide for 0-utslipp for skip.

Samarbeid om løsninger

– Vi er stolt av å kunne bidra konkret til reduserte utslipp og renere Oslo-luft. Vi forventer at dette tiltaket kan kutte utslippene med 3000 tonn CO2 og 50 tonn NOx i året, sier Frederic Hauge i Miljøstiftelsen Bellona.

– Det å få installert landstrøm, er noe vi har drømt om i mange år, og dette viser hva vi kan få til når Bellona går sammen med næringslivet og det offentlige. Color Line og Oslo Havn fortjener ros for deres engasjement og gjennomføringsevne, sier Hauge.

«Color Fantasy» og «Color Magic» er verdens to største cruiseskip med bildekk. Når Color Magic, som går mellom Oslo og Kiel, går over til landstrøm, vil det være det første store skipet i Norge som gjør dette.

Stort miljøansvar

– Color Line tar et stort miljøansvar når de, som første rederi, tar i bruk denne teknologien. Color Line har strukket seg langt for å få dette til, og er et godt forbilde for andre. Vi jobber for å gjøre sjøtransporten enda mer miljøvennlig, og håper erfaringene fra dette prosjektet vil gjøre det enklere for andre rederier å gå over til landstrøm, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Hun får støtte av Frederic Hauge i Bellona:

– Vi håper vi kan ta dette prosjektet videre og realisere landstrøm også i andre byer i landet. Bergen står høyt på lista, for der ligger det mange båter på tomgang og forurenser, sier Hauge.

Spleiselag

Color Line har fått økonomisk støtte av Transnova, Enova og Oslo Havn KF for å ta i bruk den nye teknologien. Hafslund Nett har bidratt med teknisk kompetanse og Bellona har vært en pådriver for å realisere prosjektet.

– Det er inspirerende å se at godt samarbeid fører til et så positivt resultat for miljøet og for Oslos innbyggere. Jeg vil berømme både partene som har vært løsningsorienterte og konstruktive, sier havnedirektøren i Oslo.

Foto: Frederic Hauge, Bellona, Helge O. Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, og havnedirektør Anne Sigrid Hamran (foto fra Color Line)