Göran Jansson ny SAS-CFO

Göran Janson, CFO og viseadministrerende direktør i SAS. Foto fra SAS

Göran Jansson tiltrer som CFO og viseadministrerende direktør i SAS 1. mars i år, skriver selskapet i en pressemelding. Sittende CFO, Mats Lönnqvist fortsetter frem til 1. april, for å sikre en god overlevering av oppdrag og ansvar.

– Jeg ble rekruttert til et spesielt oppdrag i SAS i desember 2008, som jeg mener er i ferd med å avsluttes, sier Lönnqvist. SAS’ spesielle plattform er sikret, det leveres ifølge kostnadsprogrammet CoreSAS, og ved fremleggelsen av 2010-resultatet kunne vi fastslå at de underliggende virksomhetene nå er lønnsomme, og at det er forutsetninger for et positivt 2011-resultat. Derfor mener jeg at det er naturlig å gi seg, nå som SAS er på vei inn i en ny fase.

– Jeg har bare jobbet en kort tid sammen med Mats Lönnqvist, men jeg kan se at han har vært sentral i arbeidet med å føre selskapet gjennom en vanskelig tid, og skapt en stabil basis, sier Rickard Gustafson, SAS’ administrerende direktør og konsernsjef.

– Mats har gjort en storartet innsats. Jeg beklager, men respekterer beslutningen om å forlate selskapet nå, og er samtidig glad for at vi i Göran Jansson har klart å finne en kompetent etterfølger.

Jansson är 52 år, siviløkonom fra Stockholms Universitet og tidligere autorisert revisor. Han kommer senest fra forskjellige konsulent- og styreoppdrag.

– Göran Jansson er en erfaren CFO med en formidabel bakgrunn fra flere bransjer og børsnoterte selskaper. Han har en solid og forretningsmessig erfaring fra ledelse i internasjonale selskaper, blant annet har Göran vært CFO og visekonsernsjef i Assa Abloy i nærmere ti år, sier Gustafson.

– SAS er et ganske unikt selskap. De senere årene er det lagt ned et enormt arbeid for å skape en plattform for fremtiden. Jeg ser frem til å bygge videre på dette arbeidet, og til, sammen med ledelsen og medarbeidere i SAS, å sikre SAS’ langsiktige lønnsomhet og fremgang, sier Göran Jansson.

Foto: Göran Jansson CFO og viseadministrerende direktør i SAS (foto fra SAS)