Natur- og miljøpris til Røros?

Linda M. Ramberg, reiselivsdirektør, Destinasjon Røros

Destinasjon Røros, som er en pilot i Bærekraftig Reiseliv i Norge, er av NHO blitt foreslått som en av de norske kandidatene til Nordisk Råds natur- og miljøpris for 2011, skriver Røros Reiseliv i en pressemelding.

Det er for arbeidet innen følgende områder destinasjonen er nominert:

  • Vertskaps og kunnskapsløft for alle ansatte i hele regionen
  • Miljøsertifisering av reiselivsbedriftene, miljøpolicy
  • Lokal mat
  • Bærekraftig avfallshåndtering
  • Bærekraftig verdiskapning

Det er i alt 30 nominerte fra alle nordiske land, og innen 1. april skal det velges en kandidat per land, som går videre til finalen.

I Norge er Destinasjon Røros eneste destinasjon som er nominert, de øvrige nominerte er Den norske turistforening, firmaet Høve Støtt as, hotellkjedene Rica Hotels og Scandic hotels, og Uppigard Natadal.

– Vi er stolte og glade for at arbeidet med å gå i front med en bærekraftig utvikling i Norge blir lagt merke til, og dette er en inspirasjon for videre jobbing med bærekraftarbeidet, sier Linda M. Ramberg, reiselivsdirektør for Røros, og fortsetter:

– Det er stor fokus på de resultater og det engasjementet vi har fått til så langt, og alle som deltar i det store kunnskapsløftet og i verdiskapende utvikling av destinasjonen og lokalmatprosjekter, har sin del i at vi nå klarer å ha stor fokus på å bevare og videreutvikle i et helhetlig bærekraftig perspektiv.

Foto: Linda M. Ramberg, reiselivsdirektør, Destinasjon Røros