Norsk tro på hotellvekst

Radisson Blu Hotel Norge, Bergen

Og størst er optimismen i Bergen. I en fersk undersøkelse blant norske hoteller, med spørsmål om forventning til markedsutviklingen i 2011 for eget hotell, svarer nærmere 70 prosenter av hotellene at de tror på økning i kapasitetsutnyttelse og snittpris i forhold til 2010. Knappe 30 prosent av hotellene tror totalinntektene vil gå ned i 2011, sammenlignet med 2010. Svært få tror på positive eller negative endringer utover fem prosent.

Hotellene er betydelig mer positive til utviklingen nå enn for ett år siden. Tidligere undersøkelser har vist at hotellene er treffsikre i sine forventninger.

Dette fremkommer av en undersøkelse gjennomført av Horwath HTL (Hotel, Tourism and Leisure) i Norge og internasjonalt i januar og februar. Formålet har vært å kartlegge hotellenes forventninger til utviklingen i år. Undersøkelsen i Norge er besvart av 136 hoteller, og antas å gi et representativt bilde av hotellenes forventninger. I undersøkelsen er hotellene blant annet spurt om forventninger til hotellmarkedsutviklingen generelt, samt utviklingen for eget hotell når det gjelder kapasitetsutnyttelse (beleggsprosent), oppnådd rompris og omsetning.

Når det gjelder forventninger til markedsutvikling generelt, er hotellene noe mer optimistiske enn for eget hotell. Dette kan ha sammenheng med forventning om økt konkurranse fra mange nye hoteller, både i 2010 og 2011. Antall hotellrom forventes å øke med over syv prosent disse to årene, til over 78.500 rom.

Hotellene tror på en positiv påvirkning av etterspørselen fra  norsk økonomi, men tror samtidig at økt tilbud, oljepriser og valutakurser kan ha negativ påvirkning.

Det er større forventninger til utvikling i yrkesreisemarkedet og det individuelle ferie- og fritidsmarkedet enn for grupper og konferanser.

Hotellene i Bergen er mest optimistiske til utviklingen det kommende året. Også Oslo-hotellene tror på vesentlig bedre utvikling enn landsgjennomsnittet. Distriktshotellene er de minst optimistiske.

Foto: Radisson Blu Hotel Norge i Bergen.