Trondheim – Oslo: under tre timer

Ingeniører hos konsulentselskapet Rambøll diskuterer høyhastighetstog på Dovrebanen (foto fra Rambøl)

Det kan bli virkelighet dersom det blir høyhastighetstog på strekningen. Men hvilke traseer egner seg best, hvor skal tog stoppe, og hva vil det koste? Dette og flere andre spørsmål skal konsulentselskapet Rambøll finne svar på, etter å ha blitt tildelt oppgaven med å utrede høyhastighetstog mellom Trondheim og Oslo, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi gleder oss til å ta fatt på en av de mest spennende oppgavene ingeniører i Norge kan få i vår tid, sier administrerende direktør i Rail-X, og Rambølls prosjektleder for utredningen, Frode Mo.

Det er Jernbaneverket som har gitt selskapet i oppgave å utrede fremtidens hurtigtogsforbindelse mellom trønderhovedstaden og landets hovedstad. Utredningen vil ta for seg trasévalg, stoppemønster og stasjonsplassering. Videre skal Rambøll utrede kostnader ved å bygge og å drive høyhastighetstog.

– En moderne høyhastighetsjernbane mellom Trondheim og Oslo kan bety store endringer i samfunnet. Folk får nye reisevaner, og det blir mulig å bo og arbeide andre steder enn i dag. Rambølls oppgave blir å lage et grunnlag for beslutningen om en slik jernbane skal realiseres eller ikke, sier Mo, som har med seg over 30 fagfolk i prosjektarbeidet.

Høyhastighetsutredningen skal leveres 1. februar 2012.

Foto: Ingeniører hos konsulentselskapet Rambøll diskuterer høyhastighetstog på Dovrebanen (foto fra Rambøll)