Stabile hotellpriser i Norge

Reisende i hotellresepsjon

Finanskrisen har fortsatt et grep om reiselivsnæringen, men det ser lysere ut enn på lenge, viser Hotel Price Index, ifølge en pressemelding fra HSH Reiseliv.

Norske hoteller hadde en moderat prisøkning på én prosent i 2010, målt mot året før. Allikevel skiller Bergen seg ut, ettersom prisene her steg med syv prosent. Dette gjør at vestlandsbyen nå rangeres som verdens åttende dyreste hotellby, etter blant annet Monte Carlo og New York.

Liten men stabil vekst

Hotel Price Index er basert på hotellbestillinger gjort via Hotels.com, og prisene i rapporten er faktiske priser betalt av kundene i hele 2010. Prisgrunnlaget er basert på data hentet fra rundt 110,00(?) hoteller i mer en 18.000 destinasjoner verden over.

Prisene på norske hotellrom har holdt seg stabile i 2010, med en økning på én prosent. Dette er lavere enn den globale økningen på to prosent. Gjennomsnittsprisen på et hotellrom i Norge er 1093 kroner. Det betyr at Norge er det femte dyreste å være turist i for nordmenn.

Ikke uventet

Hilde Charlotte Solheim, direktør reiseliv i HSH (foto fra HSH)
Hilde Charlotte Solheim, direktør reiseliv i HSH (foto fra HSH)

– Dette er ikke uventet, gitt hva vi vet om det norske markedet, sier Hilde Charlotte Solheim, reiselivsdirektør i HSH.

– Bergen stiller seg i særstilling ettersom norsk næringsliv har tatt seg opp, samtidig som de tiltrekker seg turister, da byen er en viktig innfallsport til de norske fjordene. Det er enkelt og greit et spørsmål om tilbud og etterspørsel, forklarer hun.

Billigere i Trondheim og Stavanger

Prisene økte i tre av de fem norske byene som er analysert. Bergen hadde det høyeste prishoppet, på syv prosent – til 1205 kroner per natt. Tromsø har hatt en økning på to prosent, og Oslo reflekterer gjennomsnittlig prisøkning i hele landet med én prosents stigning.

– Hotellprisene i de større byene i Norge drives av etterspørsel fra yrkesmarkedet og kurs og konferanse, sier Solheim.

– Norge har jo vært i en særstilling gjennom hele finanskrisen, men når prisene ikke stiger mer, skyldes nok dette en kombinasjon av etterdønninger av krisen og mye ny kapasitet blant annet i Oslo, Gardermoen og flere andre byer.

Stavanger og Trondheim har på sin side blitt billigere å overnatte i, med en prisnedgang på henholdsvis fire og to prosent. Dermed faller prisene i Trondheim til 998,- , mens oljebyen Stavanger hadde en gjennomsnittspris på 1052,-.

Ikke overraskende er det Oslo, Bergen og Trondheim som er de mest populære byene å reise til i eget land. Men får vi muligheten, kaster vi oss på et fly, helst til London, København eller Barcelona, i følge Hotels.com sin HPI.