Først med Grønne Konferanser

Direktør Erik Riis Jacobsen mottar sertifikat på Grønne Konferanser og bevis på hotellets Klimanøytralitet fra Miljøvernminister Erik Solheim (foto fra Thon Hotels).

Miljøvernminister Erik Solheim deltok da Thon Hotel Arendal, som første hotell, lanserte Grønne Konferanser, heter det i en pressemelding fra Thon Hotels.

Den offisielle lansering fant sted onsdag, under et arrangement på Thon Hotel Arendal, hvor Miljøvernminister Erik Solheim deltok. Direktør for Thon Hotel Arendal, Erik Riis Jacobsen, tror deres tilbud om Grønne Konferanser vil bli etterspurt på markedet:

– Vi ser at det er et økende miljøfokus blant våre kunder. Det er viktig for oss å kunne tilby kurs- og konferanseopplegg som både møter kundens behov og som ivaretar miljøet. Samtidig håper vi jo at de kravene som stilles til deltagerne også kan inspirere våre kunder til økt miljøansvar, sier han.

Thon Hotel Arendal er også det første hotellet i Norge som kan kalle seg klimanøytralt i henhold til kravene som stilles av Forbrukerombudet og FNs Klimapanel.

Internasjonal etterspørsel

Thon Hotel Arendal er eneste aktør innen reiseliv som er med i Klimapartnere. Dette miljøpartnerskapet ble stiftet ved årsskiftet 2008–2009 av Aust-Agder Fylkeskommune, Arendal kommune og UNEP GRID Arendal. Prosjektets mål er å støtte og stimulere til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Sørlandet.

Prosjektleder for Klimapartnere og tidligere direktør ved FNs miljøprogram i Nairobi, Svein Tveitdal, applauderer Thon Hotel Arendals satsning:

– Det unike er at det stilles så strenge og tydelige krav til arrangørene. Vi ser at grønt reiseliv er noe som i økende grad etterspørres, og som blir et stadig større konkurransefortrinn i internasjonal sammenheng. Vi tror dette er tjenester som ”lavutslippssamfunnet” vil ønske velkommen, sier Tveitdal.

Strenge krav

Det stilles strenge krav for å kunne tilby Grønne Konferanser. Blant annet må arrangøren være Miljøfyrtårn-sertifisert, kunne fremlegge klimahandlingsplan for egen drift og prioritere lokal, økologisk mat. Når det gjelder transport, forplikter arrangøren seg til å samarbeide med lokale kollektivselskaper og myndigheter, for å planlegge transporten slik at de bidrar til at deltagerne velger den mest miljøvennlige transportformen. Det stilles strenge miljøkrav til alle hovedsamarbeidspartnere og -leverandører til en Grønn Konferanse. I tillegg kreves det av kundene at de skal være miljøsertifisert eller kunne dokumentere at de setter i gang en prosess for å bli miljøsertifisert.

Hotelldirektøren selv har tro på konseptet:

– Vi er stolte av å være det første hotellet som har et slikt tilbud. Vi har jo også brukt så mye som to år på å utvikle konseptet. Med det økende fokus som er på klimaspørsmål, bærekraftighet og kortreist og økologisk mat, tror og håper vi at flere aktører, både hoteller og kunder, vil kaste seg på, avslutter Riis Jacobsen.

Foto: Direktør Erik Riis Jacobsen mottar sertifikat på Grønne Konferanser og bevis på hotellets Klimanøytralitet fra Miljøvernminister Erik Solheim (foto fra Thon Hotels).