Gode apriltall for OSL

Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn

Trafikkveksten for Oslo lufthavn Gardermoen i april i år ble unormalt høy på grunn av asken fra vulkanutbruddet ved Eyjafjallajøkull på Island i april i fjor. Korrigert for dette var veksten likevel cirka 13 prosent, heter det i en pressemelding.

I april reiste 1.651.418 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 530.904, eller 47,4 prosent flere enn i april 2010. På utland vokste trafikken med 296.082, eller 50,4 prosent, og på innland med 234.822, eller 44,0 prosent. Antall flybevegelser var i april 17.447. Det er 3192, eller 22,4 prosent, flere enn i april i fjor.

Vulkanutbruddet førte til at luftrommet over Oslo Lufthavn var stengt fra 15. april, og trafikken ikke kom i gang igjen før tidlig om morgenen 19. april. På bakgrunn av situasjonen andre steder i Europa, var ikke trafikken tilbake til det normale før i begynnelsen av mai. Oslo Lufthavn mistet anslagsvis 350.000 passasjerer på grunn av askeproblemene.

Foto: Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn