Håndplukket blir privat

Per Arne Tuftin

Nettverksprosjektet “Håndplukket, Særegne Kurs- og konferansesteder” videreføres nå i privat regi, av Håndplukket SA, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Som følge av reduserte budsjetter, må Innovasjon Norge si fra seg det videre arbeidet med prosjektet. De ønsker imidlertid å bidra til at prosjektet lever videre i privat regi, gjennom selskapet Håndplukket SA.

– Vi er svært glade for interessen for å videreføre Håndplukket. Dette vitner om at Håndplukket leverer det kundene etterspør, og dermed står på egne ben. Prosjektet har således vært nyttig og vellykket for de involverte bedriftene, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Merkevaren den samme

Håndplukket-prosjektet var før den nye overtagelsen et samarbeid mellom “Landbruket” og Innovasjon Norge. Prosjektet startet i 2002, og har siden da blitt utvidet med nye deltagere hvert andre år.

Håndplukket vektlegger steder med et vennlig og tilstedeværende vertskap, gode møteromsfasiliteter, en varm atmosfære, spennende aktiviteter, og med fokus på matopplevelser, basert på kortreist mat og lokale råvarer.

Medlemmer i Håndplukket SA er tidligere og nåværende Håndplukkede bedrifter, og andre som forplikter seg til å drive etter Håndplukkets merkevare. Overtagelsen forutsetter at det ikke gjøres vesentlige endringer i det verdigrunnlaget og den merkevaren som allerede utarbeidet.

– Når de dyreste hodene i en bedrift skal samles, er det mye tid og penger investert. Forventningene til hva en samling skal resultere i, er alltid høye. Skal man prestere best mulig, må man ha best mulig forhold. Det gjelder i sport som i næringslivet og på samlinger. Denne rammen er vår ambisjon for hva vi skal tilby våre kunder, avslutter Stian Færnes styreleder i Håndplukket SA.

Håndplukket SA ble stiftet 31. januar 2011, og registrert i Foretaksregisteret 2. april 2011. Formålet er å drive markedsmessig og faglig utvikling for medlemshotellene etter nærmere retningslinjer som fastsatt av årsmøtet.

Foto: Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.