Modulvogntog med Color Line

SuperSpeed (foto fra Color Line)

Color Line kan fra 1. juni tilby transportører å sende modulvogntog med SuperSpeed mellom Danmark og Norge, etter at Samferdselsdepartementet fra i dag utvider prøveordningen for modulvogntog med nye veistrekninger frem til 2017, skriver rederiet i en pressemelding.

Modulvogntog er store trailere med lengde inntil 25, 5 meter og totalvekt inntil 60 tonn.

Utvidelsen omfatter blant annet strekningene E18 Oslo–Larvik havn og Kristiansand–Arendal. Dette gjør det mulig for Color Line å kunne gi selskapets transportkunder nye muligheter for miljøeffektiv transport med SuperSpeed mellom Hirtshals og Larvik og Hirtshals og Kristiansand.

– Både transportørene og miljøet er vinnere, fordi modulvogntog bidrar til en mer effektiv og miljøvennlig godstransport, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen.

Med SuperSpeed 2 som trafikkerer Larvik–Hirtshals kan antallet vogntog bli halvert med samme mengde gods på ordinære trailere. Det betyr opp mot en halvering av CO2-utslipp, viser foreløpige beregninger gjort av Color Line.

Modulvogntog fra Kontinentet kjører i dag via Sverige til Oslo. Med de nye veistrekningene inkludert i prøveordningen, kan en stor del av denne trafikken gå Jyllandskorridoren via Hirtshals til Larvik og spare 200 km kjøring på overfylte og sterkt trafikkerte veier gjennom Sverige.

– Prøveordningen er i tråd med myndighetenes ønske om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane, sier Mathisen, som gir ros til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for innføring av den nye ordningen.

Foto: SuperSpeed (foto fra Color Line)