Thon Hotels' HK Miljøfyrtårn

Foto: Libe Riber-Mohn, Merete Alfstad, Toril Myro, Camilla Røstad og Eva Knoph i Oslo rådhus, da Thon Hotels' hovedkontor mottok Miljøfyrtårn-sertifikatet 12. desember 2011. (Foto fra Thon Hotels)

Thon Hotels har siden 2007 jobbet systematisk med å miljøsertifisere sine hoteller med Miljøfyrtårn. For å følge opp miljøarbeidet, blir også hovedkontoret miljøsertifisert, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Den 12. desember 2011 fikk Thon Hotels hovedkontor Miljøfyrtårn-sertifikatet i Oslo Rådhus.

Per desember 2011 er 54 av 61 hoteller i Norge sertifisert med Miljøfyrtårn. De resterende hotellene er i gang med sertifisering eller planlegger dette for neste år.

– Jeg er meget godt fornøyd med dette, sier adm dir, Morten Thorvaldsen. Teksten fortsetter etter bildet.

Morten Thorvaldsen, adm. dir. i Thon Hotels.

– Vi gir oss ikke før alle hotellene er sertifisert, og jeg håper at det inspirerer til videre arbeid når også hovedkontoret er med på miljølaget.

Thon Hotels hovedkontor er sertifisert etter Bransjekrav nr 23 «Kontorvirksomhet», rev 1.2.2011. Dette innebærer:

  • HMS er satt i system og integrert i de daglige rutinene
  • Fokus på godt arbeidsmiljø
  • Krav til leverandører om miljødokumentasjon
  • Sentrale kontorlokaler nær offentlig transport
  • Kildesortering på arbeidsplassen
  • Energibesparende tiltak

Toppfoto: Libe Riber-Mohn, Merete Alfstad, Toril Myro, Camilla Røstad og Eva Knoph i Oslo rådhus, da Thon Hotels’ hovedkontor mottok Miljøfyrtårn-sertifikatet 12. desember 2011. (Foto fra Thon Hotels)